Alūksnē aicina uz Latvijas Meža programmas semināru

13. martā Alūksnes Kultūras centra Mazajā zālē, Brūža ielā 7, Alūksnē, notiks Latvijas Meža Programmas seminārs, kura tēma būs veltīta medību jautājumiem: “Medību nozare un dabas aizsardzības prasības. Pārnadžu medības. Ieroču aprites likums. Aktualitātes.”

Seminārā piedalīties aicināts ikviens interesents. Ierašanās un reģistrācija semināram no pulksten 10.45, semināra sākums pulksten 11.00, plānots, ka tas notiks līdz pulksten 15.30.

Seminārā paredzēts apskatīt šādus ar tematiku saistītus jautājumus: meža īpašnieki un dabas aizsardzība Latvijā, medību nozares tiesiskais regulējums un aktualitātes, medības un dabas aizsardzības prasības, pārnadžu medības, to organizācija, norise un metodes, Ieroču aprites likums, medību organizācija, aktualitātes normatīvajos aktos.

Seminārs ir bezmaksas. To rīko Latvijas Mežu sertifikācijas padome sadarbībā ar Mežzinātnes institūtu “Silava” un Alūksnes novada pašvaldību.

Tālruņi informācijai un pieteikšanās semināram: 26646749, 25414008, e-pasts: birojs@lmsp.lv.

Latvijas Meža Programma 2020
13. marta semināra plāns

Medību nozare un dabas aizsardzības prasības.
Pārnadžu medības. Ieroču aprites likums. Aktualitātes.

Piektdien, 13. martā
Alūksnes Kultūras centrā,
Brūža ielā 7

10.45 – 11.00

Ierašanās Alūksnes Kultūras centra Mazajā zālē, reģistrācija, kafija.

 

 

11.00 – 11.30

 

 

 

Meža īpašnieki un dabas aizsardzība Latvijā.

Filma “Valsts un īpašums. Cilvēks un sabiedrība”.

 

 

Latvijas Meža Programmas 2020 vadītājs

Māris Liopa

 

 

11.30 – 12.30

 

 

 

Medību nozares tiesiskais regulējums. Aktualitātes un plānotie pasākumi.

Medības un dabas aizsardzības prasības.

Latvijas Mednieku asociācijas ( LATMA) valdes locekle, žurnāla “Medības” galvenā redaktore

Linda Dombrovska

 

12.30 – 14.00

 

 

 

Pārnadžu medības, to organizācija, norise, metodes.

 

 

Latvijas Mednieku asociācijas (LATMA)  medību eksperts

Raimo Jansons

14.00 – 14.15

Kafijas pauze, diskusija.

 

 

14.15 – 15.30

 

Ieroču aprites likums. Medību organizācija. Likumdošanas aktualitātes.

 

Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes KKP Licencēšanas un atļauju sistēmas inspektors

Juris Veispals

 

Seminārs ir bezmaksas. Tālrunis informācijai un pieteikšanās: Alūksnes novada pašvaldībā 26646749 vai 25414008, e-pasts: birojs@lmsp.lv

Sagatavoja: Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste