Ierobežojumi sporta laukumu un stadionu izmantošanā Alūksnes novadā

Alūksnes novada pašvaldība ar domes priekšsēdētāja Artura Dukuļa rīkojumu no 1. aprīļa noteikusi ierobežojumus sporta laukumu un stadionu izmantošanā – tajos pieļaujami tikai individuāli treniņi un ievērojot visus drošības pasākumus – 2 metru distancēšanos un nepieļaujot drūzmēšanos.

Pašvaldības aģentūrai “SPODRA”, pagastu pārvaldēm, izglītības iestādēm, kuru teritorijās ir sporta laukumi, un tie ir brīvi pieejami iedzīvotājiem, uzdots izvietot informāciju par ierobežojumiem sporta laukumu un stadionu izmantošanā. Kontroli par rīkojuma izpildi veiks Alūksnes novada pašvaldības policija.

Šāds lēmums pieņemts, lai nodrošinātu fiziskās distancēšanās prasības, kas valstī noteiktas ārkārtējās situācijas laikā. Pašvaldība vēlreiz aicina novada iedzīvotājus ievērot prasības, kas nosaka, ka, neievērojot divu metru distanci, vienlaikus pulcēties publiskās iekštelpās un publiskās ārtelpās var:

– ne vairāk kā divas personas;

– personas, kas dzīvo vienā mājsaimniecībā;

– vecāks un viņa nepilngadīgie bērni, ja viņi nedzīvo vienā mājsaimniecībā;

– personas, kuras veic darba vai dienesta pienākumus.

 

 Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste