Pašvaldība noslēdz līgumu par Veselības veicināšanas pakalpojumu centra nomu

Sestdien, 13. jūnijā, Alūksnes novada pašvaldība parakstīja nomas tiesību līgumu ar SIA “Aluksne Hotel Invest” par plānotā Veselības veicināšanas pakalpojumu centra kompleksa nomu. Līgumu parakstīja uzņēmuma pārstāvis Ņikita Ivanovs un līguma noslēgšanā piedalījās investors Jevgēnijs Ivanovs.

Alūksnes novada pašvaldība Veselības veicināšanas pakalpojumu centru kā komercdarbības objektu izbūvēs specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” un iznomās to pakalpojumu sniedzējam. Veselības veicināšanas pakalpojumu centra būvniecības darbi pašvaldībai jāpabeidz līdz 2022. gada 31. decembrim. Savukārt investors, pēc projekta nosacījumiem, investēs projekta teritorijā vai blakus esošajos īpašumos. Plānots, ka šīs investīcijas būs virzītas viesnīcas būvniecībai.