Kapusvētki Alūksnes novadā

25. jūlijā 12.00 Mālupes kapos.
25. jūlijā 14.00 Pededzes pagasta Kūdupes kapos.
25. jūlijā 16.00 Ezeriņu kapos.
26. jūlijā 13.00 Opekalna kapos. 
26. jūlijā 13.00 Liepnas kapos, 14.00 Sprinduļkalna kapos, 15.00 Saidu kapos.

1.-2. augustā atceres laiks Alūksnes Lielajos un Mazajos kapos.

Sakarā ar ierobežojumiem, kādi valstī noteikti publisku pasākumu apmeklētāju skaitam, aicinām iedzīvotājus savus Alūksnes Lielajos un Mazajos kapos apglabātos tuviniekus pieminēt un viņu kapu kopiņas sakopt 1. un 2. augustā visas dienas garumā vai arī citā sev piemērotā laikā, cerībā, ka nākamgad kapusvētki varēs notikt, kā tas Alūksnē pierasts. Aicinām tuviniekus pieminēt dievkalpojumos, kas notiks Alūksnes ev. lut. baznīcā un Sv.Bonifācija Romas katoļu baznīcā. Informējam, ka bezmaksas papildu autobusu reisi netiks nodrošināti sakarā ar to, ka kapusvētki netiek organizēti.

9. augustā 13.00 dievkalpojums Zeltiņu kapos.