Mārtiņdiena - Alūksnes novads

Mārtiņdiena

MārtiņdienaKas tur dīc, kas tur rīb
 Ap to mūsu istabiņu?
Mārtiņš gaili dancī veda,
 Ap istabu tekādams.

Viens no pirmsskolas „Pienenīte” uzdevumiem ir iepazīstināt audzēkņus ar latviešu folkloru gan ikdienā, gan svētkos, apgūstot latviešu tautas tradīcijas.

 Tāpēc pirmsskolā tiek svinēti – Miķeļi, Mārtiņi, Ziemassvētki, Meteņi, Lieldienas u.c. Bērniem tiek mācītas tautas dziesmas, stāstītas, lasītas pasakas gan nodarbībās, gan ārpus nodarbību laika, protams, pirms miedziņa. Mācām atrast pareizo atminējumu mīklām, skaitām – apspēlējam skaitāmpantus, mācāmies izprast gudrību, kas pateikta sakāmvārdos un parunās.

Gatavojoties Mārtiņiem, grupās valdīja liela rosība,: līmējām, zīmējām „Mārtiņgailīšus”, rotājām grupas, zāli, mācījāmies tautas dziesmas, dziesmas, rotaļas, dejas, gatavojām priekšnesumus, nelielus uzvedumus. Mārtiņdiena atnāca ar aukstumu. Viens no ticējumiem vēsta: „ Ja Mārtiņdienā salst, tad ap Ziemassvētkiem būs silts laiks”.

 Bērni priecīgi, saģērbušies dažādās maskās : gaiļu, vistu, zaķu u.c., mūzikas instrumentus skandinot, grabinot, pēc iespējas sataisot lielāku troksni, lai saimniece sadzirdētu, ka ir ieradušies „ budēlīši”. Visi priecājās, ejot jautrās rotaļās, dejojot, dziedot, skandinot tautas dziesmas, minot mīklas. Kā pārsteigums bērniem – ciemos ieradās: lielais, gudrais gailis, kurš ar prieku mācījās tautas dziesmas, gāja ar bērniem rotaļās un garšoja bērnu pašu rokām izceptos pīrādziņus.

Mārtiņdiena

Skip to content