Alūksnē notiks seminārs par Vidzemes NVO projektu konkursiem - Alūksnes novads

Alūksnē notiks seminārs par Vidzemes NVO projektu konkursiem

Valmieras novada fonds sadarbībā ar Kultūras ministriju izsludinājis 2018. gada projektu konkursus Vidzemes reģiona nevalstiskajām organizācijām trīs jomās: iniciatīvas Latvijas simtgadei, starpkultūru dialoga veicināšanai un mazākumtautību aktivitātēm. Katrā jomā pieejami 8000 eiro. 4. aprīlī Alūksnē, Gulbenē un Madonā notiks informatīvie semināri par šiem konkursiem.

Informatīvie semināri notiks trešdien, 4. aprīlī:

  • Alūksnes novada Sabiedrības centrā pulksten 10.00,
  • Gulbenes biedrībā “Sateka” pulksten 13.00,
  • Madonas novada bibliotēkā pulksten 15.30.

Konkursu virsmērķis ir veicināt pilsoniskās sabiedrības attīstību un iedzīvotāju līdzdalību Vidzemes reģionā. Tajos var piedalīties ikviena biedrība un nodibinājums, kas pasākumus vēlas īstenot Vidzemē. Viens projekts var saņemt finansējumu līdz pat 3000 eiro. Konkursus finansē Kultūras ministrija no Latvijas valsts budžeta.

Konkursā “Vidzemes NVO iniciatīvas Latvijas simtgadei” centrā ir simtgades svinību virsmērķis: stiprināt ikviena iedzīvotāja piederību savai valstij un kopienai, rosināt cilvēku līdzdalību. Šogad arī definēti četri virzieni, tostarp izcilību apzināšana, paaudžu mijiedarbība un Latvijas valstiskuma izpēte un mūsdienīga skaidrošana. Konkrēti pasākumu veidi un izmaksas nav ierobežotas, atstājot vietu organizāciju radošumam.

Savukārt konkursā “Starpkultūru dialogs Vidzemē” centrā ir savstarpējā izpratne, tolerances vairošana un cittautiešu mijiedarbība ar latviešiem. Tajā var iesniegt integrācijas un starpkultūru komunikācijas pasākumus, dažādu kultūru apguvi un tādus pasākumus, kas sekmē cilvēktiesību ievērošanu, iecietību, mazina stereotipus un dažādu tautību diskrimināciju.

Konkurss “Mazākumtautību iniciatīvas Vidzemē” paredzēts tieši dažādu tautību biedrībām, lai ļautu tām saglabāt un izkopt savas tautas identitāti un kultūras mantojumu. Rosinām domāt par aktivitātēm, kas ar mazākumtautību kultūru ļauj iepazīties arī latviešiem un pēc iespējas plašākai sabiedrībai. Šajā konkursā vismaz 1500 eiro paredzēti tieši romu kultūras saglabāšanai un integrācijai.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 15. aprīlis, bet projektus varēs īstenot no maija līdz decembrim. Pilna informācija, konkursu nolikumi un pieteikumu veidlapas pieejamas Valmieras novada fonda mājas lapā www.vnf.lv sadaļā “Īsteno ideju”.

Valmieras novada fonds ir mūsdienīga labdarības organizācija Valmieras apkaimē, tomēr arvien biežāk pasākumus īsteno visā Vidzemē. Fonda pamatdarbības joma ir ziedojumu piesaiste, lai atbalstītu vietējo iedzīvotāju iniciatīvas. 12 gadu laikā ar fonda, ziedotāju un dažādu institūciju atbalstu īstenoti vairāk nekā 250 projekti. Ar Kultūras ministrijas atbalstu fonds turpina sniegt bezmaksas NVO konsultācijas.

Skip to content