“Sprīdītī” tikās ar vecāku pārstāvjiem - Alūksnes novads

“Sprīdītī” tikās ar vecāku pārstāvjiem

Pirmdien, 8. oktobrī, Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādē “Sprīdītis” notikušajā būvsapulcē kopā ar iestādes vadītāju Modrīti Vosku un būvniecībā iesaistītajām pusēm – tehniskās dokumentācijas izstrādātāja, būvnieka, būvuzrauga pārstāvjiem bija aicināti un piedalījās arī trīs vecāku pārstāvji un Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars Fomins un pašvaldības izpilddirektore Janīna Čugunova.

Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādē “Sprīdītis” šogad tiek veikta apjomīga iekšējo inženiertīklu pārbūve, jo kopš 1986. gada, kad bērnudārza ēka nodota ekspluatācijā, tie nav atjaunoti un bija nolietojušies. Inženiertīklu pārbūves mērķis ir iegūt jaunu un efektīvu apkures sistēmu ar iespēju regulēt temperatūru ēkā kopumā un arī atsevišķās tās telpās, energoefektīvu un mūsdienīgu ventilācijas sistēmu gaisa apmaiņai grupu un koplietošanas telpās, modernizētu siltummezglu efektīvai siltuma sadalei, kā arī uzlabotu elektroapgādi, ūdensapgādes, kanalizācijas un ugunsdzēsības ūdensvada sistēmas.

Būvniecības procesa laikā audzēkņu vecāki bija aktualizējuši jautājumu par to, vai gaisa apstrādes iekārtu atrašanās grupu sanitārajās telpās (tualetēs) pie griestiem neapdraudēs bērnus. Jau 1. oktobrī objektu apsekoja Būvvalde, kas secināja, ka darbi objektā tiek veikti saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, kā arī izstrādāto un pirms būvniecības akceptēto tehnisko dokumentāciju, ko sagatavojusi Būvkomersantā reģistrēta projektēšanas firma ar atbilstošiem speciālistiem.

Būvsapulcē piedalījās projektētāja pārstāvis Mārtiņš Kaļva, būvuzraudzības pārstāvji – Aivars Sausais un Raivo Soks un būvdarbu vadītājs Vitālijs Vasiļenko. M. Kaļva vecāku pārstāvjiem detaļās izskaidroja izvēlēto ventilācijas sistēmas ierīkošanas risinājumu un atbildēja uz jautājumiem.

 – Līdz šim ēkā bija dabīgā ventilācija, taču, tā kā ēka ir siltināta, problēmas rada mitrums un sasmakušais gaiss, kas veidojas kvalitatīvas gaisa apmaiņas trūkuma dēļ. Lai ēkā būtu nodrošināts svaigs gaiss un vienlaikus tas neietekmētu siltumapgādes rēķinu, izvēlētas mūsdienīgas ventilācijas gaisa apstrādes iekārtas ar rekuperatoru jeb siltuma atgūšanas sistēmu. Iekārtas atbilst tam gaisa daudzumam, kas ir nepieciešams grupās, tās ir izvēlētas maksimāli efektīvākās, mazākās un klusākās, vienlaikus – ne dārgākās.

Šāda gaisa apstrādes iekārtu atrašanās vieta ir izvēlēta tādēļ, ka bērnudārza ēkā nav atsevišķu tehnisko telpu, kurās tās būtu iespējams izbūvēt, lai tās neatrastos koplietošanas telpā. Normatīvie akti pieļauj iekārtu izvietošanu arī sanitārajos mezglos, ja tas nepasliktina esošo stāvokli.

Vītņstieņi un stiprinājumi, kas notur gaisa apstrādes iekārtas pie griestiem, jau pēc tehniskajā dokumentācijā paredzētā ir izbūvēti ar vairākas reizes lielāku nestspēju nekā nepieciešams, lai noturētu iekārtu svaru, – uzsvēra M. Kaļva.

Būvuzraugi Aivars Sausais un Raivo Soks informēja, ka, ieklausoties vecāku paustajās bažās, būvnieki izveidojuši iekārtām vēl papildu stiprinājumu ar U veida profiliem un četrām papildu skrūvēm, līdz ar to katru iekārtu pie griestiem tagad notur jau astoņas skrūves tehniskajā dokumentācijā projektēto četru vietā. Vecāku pārstāves personīgi varēja pārliecināties par papildu izveidotajiem stiprinājumiem un atzina, ka tie apmierina. Tāpat būvuzraugi apliecināja, ka paneļa stiprību un nestspēju stiprinājuma urbumi, kas veikti iekārtu piestiprināšanai, nepasliktina. Puses vienojās, ka citi papildu stiprinājumi (troses vai brusas zem iekārtu kastēm) vairāk nav nepieciešami, turklāt ņemot vērā arī to, ka šādi pastiprinājumi apgrūtinās ventilācijas iekārtu apkalpošanu.

Vecāki arī saņēma speciālistu apliecinājumu, ka jaunās siltumapgādes caurules ir projektētas un izbūvētas atbilstoši siltuma slodzēm un ka drošības apsvērumu dēļ tās izolēt nav nepieciešams, jo caurules neuzsilst līdz tādai temperatūrai, lai bērni varētu gūt karstuma radītas traumas.

Šobrīd veic tehnoloģisko atvērumu aizdari, bet uzreiz pēc inženiertīklu pārbūves nevarēja veikt kosmētisko remontu, jo, kā skaidroja iestādes vadītāja Modrīte Voska, tas nozīmētu bērnudārza slēgšanu uz remonta laiku. Iestādes vadītāja informēja, ka ziemas laikā paredzēts apsekot, kādi remontdarbi telpās ir nepieciešami, un to darīt nākamajā vasarā, kad dārziņu apmeklē mazāk bērnu, un ir iespējams mācību darbu organizēt mazākās grupās.

Būtiski uzsvērt, ka pēc pabeigtajiem darbiem bērnudārza grupu telpās, kur regulāri uzturas bērni, katrā grupā lokāli būs iespējams regulēt apkures temperatūru, nodrošināt svaiga gaisa apmaiņu ar ventilācijas sistēmu, nodrošinot kvalitatīvu un mūsdienīgu mācību vidi. Katrai iekārtai ir sava atsevišķa pults, un pēc būvdarbu veikšanas projektētāju un būvnieku pārstāvji apmācīs bērnudārza personālu sistēmas lietošanā.

Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars Fomins pēc kopīgās sarunas uzsvēra:

  – Pašvaldībā pilnībā izprotam vecāku bažas par saviem bērniem, tādēļ labi, ka izdevās konstruktīva saruna starp visām iesaistītajām pusēm. Aicinu šādas situācijas, kad rodas kādi problēmjautājumi, vispirms risināt uz vietas, vēršoties pie konkrētās iestādes vadītāja. Ja tur nevar saņemt atbildes uz interesējošiem jautājumiem, tad jāgriežas pie pašvaldības vadības, nevis uzreiz jāiet uz avīzi. Avīze problēmu neatrisinās. Ja vien patiesais mērķis ir pēc iespējas ātrāk atrisināt problēmu nevis, izmantojot gadījumu, “uzpūst” problēmu.

 

Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Skip to content