Ievērojot latviskās tradīcijas, PII “Pienenīte” svin Mārtiņdienu

Lai arī laukā vēl ir drūms un pelēks, ceram, ka drīz mūs priecēs baltais sniedziņš, jo nu jau ziemai vārti vaļā. Par Mārtiņdienas nozīmi bērniem šogad vēstīja Saimniece (Skolotāja Līvija) , Mārtiņgailis (skolotāja E.Auziņa) un Pele (skolotāja M.Sināte).

Visus priecēja bērnu sagatavotie priekšnesumi –dziesmas, dejas un rotaļas.

Beidzoties veļu laikam, sākas ziemas masku gājieni un arī mūsu svētki savu kulmināciju sasniedza brīdī, kad ieradās ķekatnieki-mārtiņbērni no Alūksnes bērnu un jauniešu interešu centra, kopā ar pulciņa vadītāju, skolotāju Lidiju Steberi. Dimdēja grīda dejojot un ejot kopīgās latviešu tautas rotaļās. Tika vērotas laika zīmes un minētas mīklas. Mārtiņdiena tika pavadīta jautri un priecīgi, par to paldies mūsu ciemiņiem, un arī iestādes darbiniekiem par ieguldīto darbu un sagādāto svētku cienastu!

Aprakstu sagatavoja mūzikas skolotāja Dace Stopniece.

Skip to content