Dabas resursu nodokļa pieaugums ietekmēs maksu par nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu

SIA “Pilsētvides serviss”, kas nodrošina sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Alūksnes novada teritorijā, informējis Alūksnes novada pašvaldību, ka no 2019. gada 1. janvāra par 48 centiem kubikmetrā pieaugs maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. Tas ir saistīts ar pakāpeniski pieaugošo dabas resursu nodokļa likmi.

Lai veicinātu, ka arvien vairāk iedzīvotāju šķiro atkritumus, un veido to par savu ikdienas ieradumu, valsts Dabas resursu nodokļa likumā ir noteikusi, ka šī nodokļa likme, kas tiek piemērota par sadzīves atkritumu apglabāšanu speciālajos atkritumu poligonos, katru gadu pieaug līdz pat 2020. gadam. Nākamais termiņš, kad pieaugs dabas resursu nodokļa maksājums par sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonos, ir 2019. gada 1. janvāris. Tad likme no 35 eiro par tonnu palielināsies līdz 43 eiro par tonnu, bet no 2020. gada likme būs jau 50 eiro par tonnu.

Dabas resursu nodokļa likmes pieaugums ietekmē sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu atkritumu poligonā “AP KAUDZĪTES” Litenē. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes apstiprinātais “AP KAUDZĪTES” poligona tarifs ar palielināto dabas resursu nodokli no 2019. gada 1. janvāra līdz 2019. gada 31. decembrim būs 59,52 EUR par tonnu sadzīves atkritumu (par 4 eiro vairāk nekā šobrīd), savukārt no 2020. gada 1. janvāra līdz jauna tarifa spēkā stāšanās brīdim – 63,02 EUR par tonnu.

Sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonā “AP Kaudzītes” ir viena no sastāvdaļām, kas veido maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. Līdz ar poligona tarifa pieaugumu jāpalielinās arī sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksai.

Poligona tarifs ir noteikts par tonnām, taču SIA “Pilsētvides serviss” klientiem samaksa par sadzīves atkritumu izvešanu tiek aprēķināta par kubikmetriem. Tā kā atkritumu apglabāšanas izmaksas no 2019. gada 1. janvāra pieaugs par 4 eiro tonnā, un atkritumu vidējais svars Alūksnes novada teritorijā ir 120 kilogrami kubikmetrā, SIA “Pilsētvides serviss” aprēķinājis, ka poligona tarifa pieaugums būs 48 centi kubikmetrā (bez PVN).

Līdz ar to arī maksa par nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu no 2019. gada 1. janvāra būs par 48 centiem kubikmetrā augstāka un tā būs 14,31 EUR/m3 (bez PVN). No 2018. gada 1. janvāra spēkā esošā maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu ir 13,83 EUR/m3 bez PVN.

 

Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Skip to content