Skaista mūsu tēvu zeme visos gadalaikos

“Vislabākajā vietā pasaulē ir kāda zeme. To neskar ne stipras vētras, ne zemestrīces. Tajā krāšņi mainās četri gadalaiki, katrs nākdams ar savu skaistumu un dāvanām. Tās balti smilšainos krastus apskalo jūra – skaista un tīra. Cauri zemei plūst lielas un mazas upes, zilajās debesīs spoguļojas dzidri ezeri, pusi zemes klāj zaļi meži,” ar šiem vārdiem tika uzrunāti pirmsskolēni, kuri 15. novembrī bija sapulcējušies PII “Pienenīte” pie sarkanbaltsarkanā karoga, lai veidotu kopības un māju sajūtu dziedot dziesmas par Latviju un dzimto Alūksni.

mūsu valsts kontūru un tās vidū no sveču liesmiņām iedegtu sirdi karoga krāsās. Mēs varam būt lepni, ka mūsu valstij ir sava zeme, karogs, himna un tauta, kura to mīl. Kopīgā izpildījumā skanēja Latvijas valsts himna, tautasdziesmas, dzejoļi par mūsu Tēvu zemi, novēlot, lai Latvijai netrūktu Dieva svētības, strādīgu cilvēku un laimīgu bērnu, lai katrs latvietis varētu teikt: “Es esmu laimīgs, un lepns, jo dzīvoju Latvijā!”

Sagatavoja Dace Gailāne
Vadītājas vietniece izglītības jomā.

Skip to content