Pleskavas ielas apakškārta jālabo tikai atsevišķos posmos

Pleskavas ielas 2. un 3. kārtas asfalta seguma analīžu rezultāti liecina, ka uzklātā tehnoloģiskā aizsargkārta būs jānofrēzē pilnībā, savukārt apakškārtā labojumi jāveic atsevišķos posmos.

Lai pārliecinātos par ieklātā asfalta kvalitāti, pērnruden Pleskavas ielas 2. un 3. kārtas posmiem uzklātajam asfalta segumam – apakškārtai un virs tās uzklātajai tehnoloģiskajai aizsargkārtai – pavasarī veiktas analīzes divās neatkarīgās akreditētās laboratorijās. Pēc pašvaldības pasūtījuma analīzes veica VAS “Latvijas valsts ceļi”, pēc būvuzņēmēja pasūtījuma – SIA “Ceļu eksperts”. Abu laboratoriju veikto analīžu rezultāti ir līdzīgi.

Pamatojoties uz analīžu rezultātiem un tehnoloģiskās kārtas vizuālo novērtējumu, pašvaldības un būvfirmas pārstāvji vienojušies, ka aizsargkārtu nofrēzēs pilnībā, to veicot pa atsevišķiem posmiem. Pēc katra posma nofrēzēšanas būvuzraugs un būvuzņēmējs apsekos apakškārtu, lai secinātu, cik lielā apmērā un kuros posmos tā ir defektēta un nepieciešams tās remonts. Asfalta apakškārtas pārbaužu rezultāti lielākoties ir atbilstoši noteiktajām kvalitātes prasībām, bet konstatētas atsevišķas vietas, kur nepieciešams veikt labojumus. Pēc katra apakškārtas posma labošanas ieklās dilumkārtu. Uzņēmējs šos darbus veiks par saviem līdzekļiem, un no pašvaldības papildu finansējums tam nebūs nepieciešams.

Darbus objektā veic PS “RERE VIDE 1” pēc SIA “Projekts EAE” izstrādātā projekta, būvuzraudzību nodrošina SIA “Būvuzraugi LV”.

 Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste