ATBALSTS BĒRNIEM AR RUNAS UN VALODAS TRAUCĒJUMIEM

Visa mācību gada garumā veikts logopēdiskās korekcijas darbs ar četrdesmit četriem speciālās pirmsskolas izglītības programmas izglītojamajiem ar runas un valodas attīstības traucējumiem, no kuriem četrpadsmit ir valodas grupas bērni. Līdztekus tam ir realizēta logopēdiskā korekcija trīsdesmit diviem 5-6 gadīgiem bērniem. Kopumā logopēdiskās nodarbības šajā mācību gadā ir apmeklējuši septiņdesmit seši izglītojamie.

Mācību gada laikā izglītības programmā izglītojamajiem ar runas un valodas attīstības traucējumiem ir uzņemti septiņi bērni, no šīs pašas programmas atskaitīti seši bērni.

Kā bērns nonāk pie logopēda? Visiem izglītojamajiem mūsu iestādē pirmreizējā runas un valodas pārbaude tiek veikta sasniedzot četru gadu vecumu, atkārtotās pēc nepieciešamības vai piecu un sešu gadu vecumā katra mācību gada sākumā. Atkarībā no konstatētajām nepilnībām pieņemam lēmumu – uzņemt programmā vai nodrošināt logopēdiskās nodarbības, kuras tiek paredzētas 5-6 gadīgiem bērniem. Reizēm gadās, ka mūsu redzeslokā nonāk arī jaunāki bērni. Tas notiek pēc grupu skolotāju vērojumiem vai gadījumos, kad vecākiem radušies jautājumi par to, vai bērna runas un valodas attīstība atbilst vecumam. Šajos gadījumos konsultējam vecākus.

Šajā mācību gadā pirmreizējā logopēdiskā pārbaude ir veikta 79 bērniem.

Šajā gadā turpinājām iepriekš aizsākto sadarbību ar Mobilā Veselības aprūpes centra speciālistiem, noorganizējot sešas izbraukuma tūres un nodrošinot astoņu dažādu speciālistu konsultācijas bērniem kopā ar vecākiem. Piecās no šīm reizēm bija iespēja konsultēties pie ilggadējās, pieredzes bagātās mikrologopēdes Anastasijas Irbes, kura ir arī viena no grāmatas “Bērns runāt mācās ģimenē” autorēm. Iespēju konsultēties pie viņas šajā mācību gadā izmantoja 56 bērni. Apmeklējumus organizējām respektējot vecāku vēlmes un intereses, kā arī balstoties uz mūsu iniciatīvu.

Par darba trūkumu sūdzēties nevaram, jo joprojām vērojama tendence ik gadu palielināties bērnu skaitam ar runas un valodas attīstības traucējumiem.

Sagatavoja: logopēdes Diāna NĀGELE, Sandra MIEZĪTE