Aizvadīta tikšanās ar iedzīvotājiem par Alūksnes muižas parka bērnu rotaļu laukuma pārveidi

Pašlaik norit aktīvi sagatavošanās darbi, lai uzlabotu bērnu rotaļu parku pie Jaunās pils. Maijā ikviens interesents bija aicināts aizpildīt aptaujas anketu un jūnijā norisinājās tikšanās ar iedzīvotājiem, lai jau konkrētāk apspriestu rotaļu laukuma galvenās funkcijas un vajadzības.

Aptauju aizpildīja 450 respondenti. Visvairāk viedokļi dalījās jautājumā, vai rotaļu laukums būtu jāveido pietuvināts 18. un 19. gadsimta rotaļu tradīcijām vai tomēr mūsdienām. Galvenokārt secināts, ka iedzīvotāji labprāt izmantotu parku arī agrā pavasarī un vēlā rudenī, ja būtu tam piemērots segums, savukārt lielākā daļa laukumā esošo rotaļu elementu netiek izmantoti to sliktā stāvokļa dēļ.

 Pēc tikšanās ar iedzīvotājiem secināts, ka ir nepieciešams laukuma sadalījums zonās dažādām bērnu vecuma grupām, kā arī piemērots segums gan celiņiem, gan zem rotaļu iekārtām. Tāpat noskaidrots, ka šis rotaļu laukums tiek izmantots, tajā uzturoties īslaicīgi.

Alūksnes novada pašvaldības ainavu arhitekte Madara Sildega-Mieriņa pateicas visiem tiem, kas veltīja savu laiku, aizpildot anketu, kā arī tiem, kas ieradās uz tikšanos. Turpinot rotaļu laukuma pārbūves plānošanu, tuvākajā laikā ir iecerēts publicēt sagatavoto skici, lai iedzīvotājiem būs iespēja atkārtoti izteikt viedokli un komentārus par to.

Atgādinām, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) konkursa “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2018” ietvaros no valsts budžeta līdzekļiem ir piešķīrusi Alūksnes novada pašvaldībai naudas balvu 4 000,00 EUR apmērā. Šos līdzekļus pašvaldība ir plānojusi izlietot bērnu rotaļu laukuma pie Alūksnes Jaunās pils pārveidei.

Sanita PĀSA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Skip to content