Alūksnes novadā notiks Zemessardzes 2.Vidzemes brigādes zemessargu pamatapmācības nometne

Foto: Armīns Janiks (Jaunsardzes informācijas centrs)

No 5. līdz 25. augustam Alūksnes novada “Meža Strautiņos” notiks Zemessardzes 2. Vidzemes brigādes rīkotā zemessargu militārās pamatapmācības nometne, kurā piedalīsies aptuveni 60 jaunie zemessargi.

Pamatapmācības nometnē piedalīsies zemessargi no visiem Zemessardzes 2.Vidzemes brigādes bataljoniem – 22., 25., 27., 31.kājnieku un 54.inženiertehniskā bataljona.

Nometnē zemessargi apgūs lauka kaujas iemaņas, kaujas šaušanas pamatprincipus, topogrāfiju, pirmo palīdzību, ierindas apmācību un citas prasmes. Zemessargiem būs arī iespēja uzlabot fizisko sagatavotību.

Pamatapmācības nometne dod iespēju jaunajiem zemessargiem trīs nedēļu laikā vienkopus apgūt visas nepieciešamās prasmes, lai sekmīgi veiktu zemessarga uzdevumus. Pamatapmācības kurss ir obligāta prasība ikvienam zemessargam, un to ir iespējams apgūt divos veidos – brīvdienās vairāku mēnešu garumā vai vienkopus trīs nedēļu laikā nometnē. Pēc pamatapmācības kursa sekmīgas beigšanas zemessargi var apgūt dažādas specialitātes, piemēram, pirmā palīdzība, ložmetējnieks, izlūks u.c. Ja zemessargs vēlas apgūt vadības prasmes un iegūt augstāku dienesta pakāpi, viņš var mācīties jaunākā instruktora kursā.

Vienlaicīgi nometnes laikā notiks arī Zemessardzes 2. Vidzemes brigādes nodaļas līmeņa komandējošā sastāva apmācība. Tajā zemessargi, kuri vienībās pilda nodaļas komandiera pienākumus, pilnveidos iemaņas darbā ar personālsastāvu, pavēļu sagatavošanā un došanā, kā arī pamatapmācības nometnes noslēguma nedēļā veiks nodaļas komandieru pienākumus.

Tāpat arī “Meža Strautiņos” norisināsies speciālistu apmācības kursi – pirmās palīdzības, ložmetējnieku, spridzinātāju palīgu, mīnu uzstādīšanas un izlūku apmācība.

Pamatapmācības kursa noslēguma dienā – 25. augustā – “Meža Strautiņos” notiks izlaiduma ceremonija, kurā piedalīsies arī zemessargu ģimenes.

Iedzīvotāju ievērībai!

Mācību laikā Alūksnes novada “Meža Strautiņos” plānota īslaicīga militārās tehnikas un personāla pārvietošanās, tiks lietota mācību munīcija un kaujas imitācijas līdzekļi – būs dzirdams šāvienu troksnis un vietām redzami dūmi. Atgādinām, ka mācību munīcija rada troksni, bet neapdraud cilvēku veselību un dzīvību.

Plašsaziņas līdzekļu ievērībai!

Lai apmeklētu pamatapmācības nometni tās norises laikā, kā arī noslēguma dienā, lūgums sazināties ar Zemessardzes 2.Vidzemes brigādes Civilmilitārās sadarbības nodaļas priekšnieci virsleitnanti Ievu Karlsbergu pa tālruni 27327669 vai e-pastu ieva.karlsberga@mil.lv.

Zemessardzē uzņem 18–55 gadus vecus Latvijas Republikas pilsoņus bez sodāmības vai apsūdzībām par nozieguma izdarīšanu. Uz kandidātiem attiecas vairāki citi ierobežojumi, ar kuriem var iepazīties Zemessardzes mājaslapā sadaļā Prasības uzņemšanai. Lai vienkāršotu pieteikšanos dienestam Zemessardzē un veicinātu atgriezenisko saiti ar iedzīvotājiem, interesenti ir aicināti zvanīt uz Zemessardzes vienoto diennakts tālruņa numuru 1811. Vairāk par dienestu Zemessardzē un bataljonu kontaktinformāciju iespējams noskaidrot Zemessardzes mājaslapā.

Valsts aizsardzība ir mūsu kopējā atbildība. Kopā mēs varam aizsargāt Latviju!