Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļai jauna atrašanās vieta

 Informējam iedzīvotājus un mūsu iestādes apmeklētājus, ka no 2020. gada 6. janvāra Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļa darbu uzsāks un pakalpojumus civilstāvokļa aktu reģistrācijas jautājumos sniegs pašvaldības administratīvajā ēkā Dārza ielā 11, Alūksnē.

 Laipni gaidīsim apmeklētājus 111. un 113. kabinetā (ēkas 1. stāvā).

Darba laiks:
8:30 – 13:00
14:00 – 17:00

 Telefoni saziņai: 64322809; 25664427 (nodaļas vadītāja); Dzimtsarakstu nodaļas e-pasts: dzimtsaraksti@aluksne.lv

Anita Grīvniece,
Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
64322809; 25664427

Skip to content