Alūksnes Jaunajā pilī atsedz divu telpu vēsturisko apdari

 Pārrobežu sadarbības projekta “630 verstis pilnas sajūtām” ietvaros Alūksnes Jaunajā pilī turpinās divu 1. stāva telpu – Fortepiano un Ērģeļu istabas sienu un griestu oriģinālās apdares atsegšana un konservācija.

 Darbus veic Bauskas novada Rundāles pagasta Gunāra Grīnfelda individuālais restaurācijas uzņēmums “ROKAJS” – monumentālās glezniecības restauratori, vecmeistari Zinaīda Grīnfelde un Gunārs Grīnfelds un restauratores Līga Jansone un Inese Mežkaze. Telpu oriģinālās apdares atsegšanas un konservācijas projektu izstrādāja SIA “Arhitektes Ināras Caunītes birojs”, kas nodrošina arī autoruzraudzību.

 – Kad atbraucām šurp un ieraudzījām to, kas jau bija atsegts, likās – cik skaisti! Mūsu uzdevums ir noņemt krāsu uzslāņojumus, atsegt oriģinālos gleznojumus, konservēt un daļēji restaurēt tos. Tas nav vienkārši – oriģinālo gleznojumu saglabātības stāvoklis ir trausls. Daudzviet tos vispirms vajag nostiprināt, lai varētu darbu turpināt, bet tāpat tie ir salīdzinoši labi saglabājušies, labāk nekā bijām gaidījuši. Sliktākā stāvoklī ir abu telpu sienu apakšējā daļa, arī griestu attīrīšana ir viens no grūtākajiem darbiem. Oriģinālie gleznojumi vietām ļoti sakausējušies kopā ar virsū uzklātajiem slāņiem un ir ļoti grūti attīrīt. Dažā dienā var attīrīt daudz, otrā – kvadrātdecimetru. Dažviet sienu gleznojums ir sabojāts, velkot elektrības vadus, taču šo darbu veicēji nebūtu varējuši zināt, kas klāj sienas, jo, piemēram, Ērģeļu istabā sienas pārkrāsotas vismaz 12 reizes, – stāsta monumentālās glezniecības restauratore, vecmeistare Zinaīda Grīnfelde, kurai ir restaurācijas darbu pieredze Rundāles pilī kopš septiņdesmitajiem gadiem.

 Šobrīd abās telpās jau attīrīta lielākā daļa sienu. Fortepiano istabā jau iepriekš restauratore Lolita Hermsa bija atsegusi daļu krāšņo, iluzoro sienu gleznojumu ar grifiem un, restauratoriem turpinot darbu, kompozīcija atklājas arī tālāk. Iespējams gan, ka līdzīgs zīmējums nebūs atrodams uz sienas pret bijušo kinozāles telpu. Attīrītas arī Fortepiano telpas durvis, kas zem pārkrāsojuma slāņiem slēpj smalku ziedu zīmējumu uz tumša fona. Vai durvis oriģināli kalpojušas šai telpai, gan vēl ir pētāms jautājums – tā atklāj restauratori. Atsegti arī telpas griesti, domājams, ka to vidū bijis veidojums – rozete, arī katrā griestu stūrī bijuši veidojumi, ko gar malām savienojušas rozā līnijas un profili. Starp Fortepiano un Ērģeļu istabām esošās durvis restaurē Bauskā un pēc restaurācijas tās atgriezīsies savā vietā.

 Blakus telpā – Ērģeļu istabā – pirms darbu sākšanas nojaukta padomju laikos izbūvētā starpsiena, kas sadalīja telpu divās daļās. Sienu apakšējo un augšējo daļu greznojusi koka panelējuma imitācija, kas bijusi kombinēta ar īstām koka līstēm un nosedzošo profilu augšā. Vidū atklājas pelēks vientoņa ierāmējums ar divām okerīgām līnijām, kas kalpo augšējās un apakšējās daļas akcentēšanai. Griestus klājuši divi toņi – tumšāks un gaišāks, profilējums un mazi veidojumi katrā stūrī. Sienas gleznojumi atklājas arī aiz radiatoriem, līdz ar to attīrīt un saglabāt šīs daļas būs izaicinājums. Šajā telpā pagājušā gadsimta sākumā strādājuši daiļkrāsotāji – sākotnējais sienu gleznojums aizstāts ar zaļu toni, kas augšdaļā greznots ar ābeļziedu gleznojumiem, akanta lapām un rokajiem. Meistars uz vienas no sienām atstājis liecību: I.Stromberg 9./V.09

 – Iluzorie gleznojumi uz sienām ir ļoti profesionāli un smalki, meistari to darījuši ļoti virtuozi, perfekti pārzinot šo īpašo gleznošanas tehniku. Interesanti, ka katra telpa pilī ir greznota atšķirīgā stilā. Citviet pilīs panelējumi ir no koka, bet šeit tieši tas ir interesanti, ka gleznojums kombinēts kopā ar īstu koku, kas vēl pastiprina efektu. Acīmredzot tajā laikā tāda bijusi mode, – spriež restauratore Līga Jansone.

 Darbi abās Jaunās pils telpās turpināsies līdz nākamā gada maijam. Šomēnes restauratori iecerējuši īpašās lekcijās iepazīstināt skolēnus un citus interesentus ar informāciju par darbu gaitu.

 Darbi notiek Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam atbalstītā projekta Nr. LV-RU-008 “630 verstis pilnas sajūtām/ Sajūtu verstis”/ “630 Versts Full of Feelings/Versts of Feelings”. Projektu vada Alūksnes novada pašvaldības projektu vadītāja Santa Supe.

 Fortepiano un Ērģeļu istabu restaurācijas darbu kopējās izmaksas ir 94 214,94 EUR (bez 21% PVN), tajā skaitā projekta finansējums ir 68 062,96 EUR, atlikusī daļa – no Alūksnes novada pašvaldības budžeta.

Alūksnes novada pašvaldības un IU “ROKAJS” fotomateriāls

 

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Alūksnes novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli.

Skip to content