Piešķir pašvaldības apbalvojumus “Pagodinājums”

Alūksnes novada domes 26. marta sēdē tika pieņemts lēmums par Alūksnes novada pašvaldības apbalvojumu “Pagodinājums” piešķiršanu četrās nozarēs – uzņēmējdarbībā, izglītībā, kultūrā un sportā.

Iepriekšējos gados pašvaldības apbalvojumu pasniegšana notika valsts svētkiem veltītajā svinīgajā pasākumā 4. maijā, taču, ņemot vērā šobrīd valstī noteikto ārkārtējo situāciju, paredzams, ka šis pasākums, iespējams, nevarēs notikt. Līdz ar to šādā gadījumā pašvaldība organizēs svinīgo apbalvojumu pasniegšanas pasākumu citā tam piemērotā laikā.

“Pagodinājums uzņēmējdarbībā” piešķirts saimnieciskās darbības veicējam Artūram Molleram (zīmols “MoWorks”) par profesionālu attieksmi un kvalitatīvu veikumu, kas sekmējis uzņēmuma attīstību un Alūksnes vārda atpazīstamību, Alūksnes rajona Jaunalūksnes zemnieku saimniecībai “SLIŠIŅI” par augsti kvalitatīvu, uzticamu un noturīgu uzņēmējdarbību Alūksnes novadā, sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Geo Solutions” Zeltiņu pagastā par veiksmīgu uzņēmējdarbību, izveidojot stabilu uzņēmumu, atbalstu kultūras un sporta pasākumiem novadā, kā arī sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “JM GRUPA” par kvalitatīvu un ilgtspējīgu tūrisma produktu attīstīšanu, kas sekmē Alūksnes vārda atpazīstamību.

“Pagodinājums izglītībā” nominācijā “Par ieguldījumu un sasniegumiem darbā ar talantīgiem izglītojamiem” piešķirts Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas skolotājai Inesei Ločmelei un Alūksnes Mūzikas skolas skolotājai Inesei Petrikalnei, bet nominācijā “Par jaunā skolotāja radošu, mūsdienīgu, efektīvu un profesionālu darbu” – Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolas džudo trenerei Kristai Rencei un Alūksnes novada vidusskolas skolotājai Esēnijai Lielbārdei.

“Pagodinājums kultūrā” piešķirts Alūksnes Kultūras centra skolotāju kora “Atzele” koncertmeistarei, Alūksnes Mūzikas skolas skolotājai Ritai Bogdanovai par profesionalitāti un radošumu, aktīvu dalību kultūras norisēs, ieguldījumu novada amatierkolektīvu un jauno mūziķu izaugsmē, biedrībai “Pededzes nākotne” – par mērķtiecīgu un nozīmīgu darbu novada nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā”, kā arī laikraksta “Alūksnes un Malienas Ziņas” kultūras nozares žurnālistei Dacei Plaudei par ilggadēju un profesionālu žurnālista darbu, popularizējot un atspoguļojot laikrakstos Alūksnes novada kultūras nozares notikumus.

“Pagodinājums sportā” piešķirts jaunajai vieglatlētei Patrīcijai Ozoliņai nominācijā “Par jaunā sportista mērķtiecību”, Alūksnes novada pašvaldības sporta darba organizatoram Vilnim Veļķerim par iniciatīvu un nozīmīgu ieguldījumu sporta nozares attīstībā, kā arī valsts un starptautiska mēroga sporta notikumu organizēšanā Alūksnes novadā, kā arī biedrībai “Ūdens motosporta klubs “NordOst” par augstiem sasniegumiem sportā, ūdens motosporta popularizēšanu un sporta veida pārmantojamības veicināšanu Alūksnes novadā.

Kopumā pēc pašvaldības aicinājuma pieteikt pretendentus apbalvojuma saņemšanai, saņemti pieteikumi par 38 pretendentiem, kas ir par 8 pieteikumiem mazāk nekā saņemts 2019. gadā.

Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste