Pagastu pārvaldes kopā ar Sociālo lietu pārvaldi informē par sniegto palīdzību ārkārtas stāvokļa laikā

12. martā Latvijā tika izsludināta ārkārtējā situācija sakarā ar koronvīrusa izraisītās saslimšanas Covid-19 izplatību un pašlaik līdz 2020. gada 12. maijam valstī ir noteikti nopietni ierobežojumi. Pagastu pārvalžu vadītāji kopā ar Sociālo dienestu darbiniekiem apzina situāciju novadā un sniedz palīdzību gan pārtikas un zāļu iegādē, gan arī informatīvi atbalsta iedzīvotājus.

Šajā laikā cilvēki interesējas par dažādu valsts un pašvaldības iestāžu darbu, kā arī lūdz palīdzību ikmēneša rēķinu apmaksā, ko pirms ārkārtas stāvokļa pasludināšanas darīja pagasta bibliotēkā. Cilvēki arī interesējas par autobusu kursēšanas grafiku, feldšerpunkta darbību un atsevišķu struktūrvienību darbību. Vairums pagastu pārvalžu vadītāji atzīst, ka cilvēki ir ļoti atsaucīgi un labprāt palīdz viens otram.

 – Viens cilvēks lūdzis palīdzību nodrošināt dzīvesvietu pašizolācijai, kura nodrošināta naktspatversmes ēkā. Personai, kura atgriezusies no ārzemēm un atrodas pašizolācijā, piesaistīts brīvprātīgais, kurš nodrošinās pārtikas piegādi. Martā, attiecībā uz sociālo palīdzību, netika novērots klientu pieaugums, bet jau aprīļa pirmajās dienās palielinājies to personu skaits, kuras pieprasījušas trūcīgas, maznodrošinātas ģimenes statusu un izziņas par pārtikas paku saņemšanu krīzes situācijā. Paredzam, ka šo personu skaits varētu krasi pieaugt, – stāsta Sociālo lietu pārvaldes vadītāja vietniece Ina Raipule.

Vēlreiz atgādinām, ka gadījumos, ja nespējat sevi nodrošināt ar pirmās nepieciešamības pārtikas precēm vai medikamentiem, ja jums nav uz vietas neviena tuvinieka vai citas atbalsta personas (draugi, attālāki radi, kaimiņi) un citu resursu, aicinām sazināties ar Sociālo lietu pārvaldi, lai vienotos par palīdzības iespējām.

Lūdzam sazināties ar Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldi: 26323749, 27865635, 29459551, 29419468 vai e-pastu slp@aluksne.lv. Pagastos lūdzam sazināties ar konkrētā pagasta pārvaldi vai sociālo darbinieku.

Ja kādam Alūksnes novada iedzīvotājam, kas šobrīd Latvijā atgriežas no ārzemēm, ir nepieciešama palīdzība, lai pašizolētos, un citādi to nav iespējams nodrošināt, neapdraudot mājiniekus vai sabiedrību, iespēju robežās pašvaldība var sniegt palīdzību. Arī šādā gadījumā lūdzam sazināties ar Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldi.

Palīdzību ārkārtas stāvoklī piedāvā arī Alūksnes un Apes novada fonds. Aicināts ikviens, kam nepieciešams atbalsts šajā krīzes laikā sazināties ar fondu pa tālruni 28642250.

Līdzīgi darbojas brīvprātīgo palīdzības kustība #paliecmājās. Šī kustība ir pašorganizēta grupa, kura, izmantojot tehnoloģijas – aplikāciju ar uzdevumiem, palīdz tiem, kuriem tas ir visvairāk vajadzīgs. Brīvprātīgie gatavi palīdzēt savas pilsētas un apkaimes cilvēkiem nopirkt produktus, izvest pastaigāties suni vai vienkārši piezvanīt parunāt. Ar brīvprātīgo palīdzības kustību var sazināties pa tālruni 25661991.

Sagatavoja: Sanita PĀSA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste