PASTĀVĒS TAS, KAS MAINĪSIES, JEB MAINĪTIES NAV NEMAZ TIK SLIKTI!

Jau vienu mācību gadu pirmsskolas izglītības iestādē būsim pavadījušas (sporta skolotājas Dita HOLLA un Jūlija TETERE – TETEROVSKA), darbojoties pēc jaunās kompetenču izglītības  pieejas. Sākumā izpētījām piedāvātās projekta Skola2030 vadlīnijas veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomā un secinājām, ka vēlamies darboties nedaudz savādāk. Sākām likt kopā idejas, ko vēlamies, lai mūsu iestādes bērni iegūst – kādas prasmes, iemaņas, zināšanas. Secinājām, ka vēlamies redzēt ne tikai fiziski attīstītus, kustēties un sportot mīlošus bērnus, bet arī šajā jomā zinošus, radošus, kuri nebaidās piedāvāt savas idejas,  spēj izdomāt rotaļas un pat tās novadīt.

Izlēmām par labu esam veidot lielās mēneša tēmas, vadoties pēc pieejamā sporta inventāra, piemēram – BUMBAS (Lielās – pildbumbas, ragu lecambumbas; Mazās – krāsainās, tenisa; Faktūru – vingrošanas (ežu) mazās, lielās; Smagās – vingrošanas 1kg; Vieglās – galda tenisa; Vingrošanas bumbas. Sporta spēlēs izmantojamās bumbas – basketbola, tenisa, futbola, florbola.)

Domājām arī par to, kā padarīt zināmu un saprotamu nedēļas gaitu sporta nodarbībās. Līdz ar to uz tāfeles pie ieejas sporta zālē tika izveidota runājošā siena, kurā ar attēliem un uzrakstiem atklājās:

  • mēneša nosaukums latviešu un angļu valodās,
  • nedēļas sadalījums sporta nodarbībās – pirmdiena (dzeltenā krāsā) – stafetes vai šķēršļu josla; otrdiena, trešdiena, ceturtdiena ( zaļā krāsā) aktīva mēneša tēmas apguve un izzināšana; piektdiena (sarkanā krāsā) spēles un kustību rotaļas. Līdz ar to bērniem ir iespēja uzskatāmi saprast, sagatavoties tam, kā noritēs viņu nedēļa sporta nodarbībās.
  • mēneša tēmu raksturojoši attēli – atbilstoši sporta zālē jau esošajam inventāram. Lai bērni spētu atpazīt, nosaukt, atrast sporta zālē šo inventāru, zināt praktiski kā to pielietot un pārdomātu drošību, kāda jāievēro darbojoties ar konkrēto rīku vai priekšmetu.

Šogad pievērsām lielāku nozīmi arī bērnu emociju atspoguļošanai un tam, vai bērni izprot, kādas emocijas viņiem rodas pēc sporta nodarbībām. Līdz ar to tika izveidota emociju tāfele – ar emociju attēliem, nosaukumiem – latviešu un angļu valodās. Sākums nebija viegls, tika piedāvātas divas emocijas (priecīgs un bēdīgs) uz kurām, ejot projām no nodarbības, bija jāpieliek roka. Pēc mēneša pievienojām klāt vēl vienu emociju (dusmīgs) un vēlāk vēl vienu (pārsteigts). Jāteic, ka joprojām ir daudzi bērni, kuri nemāk nošķirt rīta emocijas (atvadīšanos no vecākiem – biju bēdīgs, mamma aizgāja) no emocijām pēc nodarbības ( biju bēdīgs, jo mani pirmo rotaļā noķēra). Šo iesākto darbu noteikti turpināsim.

Protams, ņemot vērā ārkārtas situāciju valstī Covid-19 laikā, arī mēs piedāvājām, nosūtījām savas idejas, kā kustēties mājas apstākļos esošajiem bērniem, uz grupu vecāku WhatsApp grupām. Īpaši piedomājot, lai priekšmeti ar kuriem bērniem darboties mājās ir pieejami – sūkļi, baloni, korķīši, bumbas, baloni utt. Dodot vismaz divus vai pat četrus variantus no kā izvēlēties. Patīkami bija saņemt atpakaļ video formātā veiktos uzdevumus!

Ideju ir daudz un tikpat aktīvi trupināsim iesākto arī turpmāk!

Sagatavoja: pirmsskolas izglītības sporta skolotāja Dita HOLLA