Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 13.05.2020. darba kārtība - Alūksnes novads

Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 13.05.2020. darba kārtība

13.05.2020., plkst. 11:00
Videokonference

Darba kārtībā:

  1. Par darba kārtību.
  2. Par Alsviķu bibliotēkas nolikuma apstiprināšanu.
  3. Par Bejas bibliotēkas nolikuma apstiprināšanu.
  4. Par Veclaicenes bibliotēkas nolikuma apstiprināšanu.
  5. Par nolikuma “Par finansiāla atbalsta saņemšanas kārtību Alūksnes novada amatiermākslas kolektīvu tērpu darināšanai un iegādei” apstiprināšanu.
  6. Par maksas pakalpojumiem Alūksnes novada tautas/kultūras/saieta namiem.
  7. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 31.01.2019. lēmumā Nr.15 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”.
Skip to content