Ainaviskais parku skriešanas seriāls „Izskrien vasaru`2020” jūnijā un jūlijā Alūksnē

NOLIKUMS – PROGRAMMA

Esiet sveicināti skriešanas seriāla „Izskrien vasaru” dalībnieki!

Iecienītais un populārais skriešanas seriāls „Alūksnes pavasaris” šogad savu startu tā arī nesagaidīja, bet skrējēju vēlme tikties un izbaudīt skriešanas prieku kopā ar draugiem un paziņām ir palikusi, tādēļ ir nolemts organizēt saīsinātu seriālu „Izskrien vasaru”! Organizatori jūs aicina uz četrām seriāla kārtām mūsu pilsētas parkos iekārtotajās distancēs, lai tā kopā izbaudītu skriešanas prieku un azartu.

Šogad kopā ar seriāla dalībniekiem aktīvi līdzdarbosies arī novada skriešanas komanda „Marienburgas vilki”!

Uz tikšanos distancē!

RĪKOTĀJI

Sacensības organizē Alūksnes novada pašvaldības kultūras un sporta nodaļa sadarbībā ar biedrību orientēšanās klubu „Alūksne” un sabiedrisko aktīvu. Sacensību galvenais tiesnesis Vilnis VEĻĶERIS (29273114), distances Uldis BERTUKS (26457571), rezultāti Viesturs ZAĶIS (26494522).

 

VIETA UN LAIKS

Skrējieni notiek ceturtdienās, atbilstoši sacensību kalendāram pa marķētu 1km distanci. Katrā kārtā starts no pulksten 18 līdz 19.30. Finišu slēdz pulksten 20.         

1.kārta       18.06.         Tempļa kalns pie skatu torņa

2.kārta       02.07.         Muižas parks pie Eola tempļa

3.kārta       09.07.         Muižas parks pie Jaunās pils

4.kārta       16.07.         Muižas parks pie Pomonas tempļa

 

NORISE

Skrējienu seriālā dalībnieki veic organizatoru piedāvātu, bet paša dalībnieka brīvi izvēlētu 1km, 2km, 3km, 5km, 8km un 10 km distanci.

Pēc katras kārtas nākamajā dienā rezultāti pieejami OK „Alūksne” mājas lapā wwww.aluksneok.lv

 

 DALĪBNIEKI

Seriālā tiek aicināts piedalīties ikviens, kam patīk skriet un sacensību prieks, bet seriālā ietvaros būs sekojošas vecuma un meistarības grupas:

  1. S10, V10 2010.g.dz.un jaunāki
  2. S12, V12 2008 – 2009
  3. S14, V14 2006 – 2007
  4. S16, V16 2004 – 2005
  5. S21, V21 (bez vecuma ierobežojuma)
  6. S21H, V21H* (bez vecuma ierobežojuma)
  7. S40, V40 1980.g.dz un vecāki
  8. S50, V50                 1970.g.dz. un vecāki

Piezīme.  

S21H un V21H* hobija grupa – startē dalībnieki, kas sākuši skriet nesen vai to dara neregulāri.

Jauniešu grupās vecāki dalībnieki nevar startēt jaunākās vecuma grupās.

Sacensībās tiks izmantota elektroniskā laika fiksēšanas sistēma SPORT IDENT. Ar tās pielietošanu katram dalībniekam pašam jāiepazīstas pirms starta.  

Dalībnieks piereģistrējoties saņem elektroniskās atzīmēšanās kartiņu, pēc tam, sev brīvi izvēlētā laikā, dodas skrējiena distancē, pirms tam notīrot informāciju („Clear stacijā”) un „Starta stacijā” aktivizējot elektronisko kartiņu.

Attiecīga garuma distance veicama pa marķētu 1km apli tik reizes, cik dalībnieks ir izvēlējies skriet. Par veiktās distances pareizību atbild pats dalībnieks. Ja distance tiek veikta nepareizi, kā arī, ja nav elektroniskās atzīmes no trases posma, rezultātu nevērtē. Finišā rezultāts tiek fiksēts pēc mērķa līnijas šķērsošanas (dalībnieks ievieto elektronisko čipu „Finiša stacijā”). Pēc finiša atzīmēšanās kartiņa jānodod finiša tiesnesim laika nolasīšanai. Neatgrieztas vai nozaudētas elektroniskās kartiņas gadījumā dalībnieks sedz rīkotājiem radušos zaudējumus 30,00 EUR (trīsdesmit  euro) apmērā.

Par veselības stāvokli atbildīgs pats dalībnieks, skolēniem līdz 18 gadu vecumam – treneris vai vecāks.

 

PIETEIKUMI un DALĪBAS MAKSA

Pieteikšanās startam notiek seriāla katras kārtas vietā reģistrējoties sekretariātā. Dalībnieks nosauc vārdu, uzvārdu, dzimšanas gadu un skolu vai norādot vietu (komandu), kuru jūs pārstāvat. Tāpat jānorāda distances garums, kādu jūs plānojat skriet konkrētajā kārtā.

Dalības maksa kārtā – jauniešiem (2002.g.dz. un jaunākiem) 1,00 EUR, pārējiem 2,00 EUR.

 

VĒRTĒŠANA

Vērtēšana notiek individuāli. Rezultāti tiek noteikti pēc katras kārtas, kad uzrādīto rezultātu neatkarīgi no veiktās distances garuma pielīdzina punktiem, kurus nosaka pēc izstrādātas punktu tabulas. Kopvērtējumā ieskaita visas 4 (četras), bet ne mazāk kā 2 (divas) kārtās iegūtos punktus.

           

APBALVOŠANA

Ar medaļām apbalvos katras grupas 1.-3.vietas ieguvējus, bet grupu uzvarētājus arī ar kausiem. Seriāla apbalvošana notiks 16.jūlijā uzreiz pēc pēdējās kārtas pulksten 20.30 Muižas parkā pie Pomonas tempļa.                                            

 

 INFORMĀCIJA

www.aluksneok.lv

http://aluksne.lv/index.php/sports/sporta-pasakumu-kalendars/ ,

kā arī starta – finiša vietā.