SIA “Pilsētvides Serviss” aktuālā informācija

SIA “Pilsētvides Serviss” ir izveidojis veiksmīgu sadarbību ar bīstamo atkritumu savākšanas uzņēmumu “BAO” AS. Šī gada augustā no Alūksnes Eko laukuma tika izvestas 313 gab. vieglo transportlīdzekļu riepas. Atgādinām, ka no katras Alūksnes novada mājsaimniecības (fiziska persona), kura ir noslēgusi līgumu par sadzīves atkritumu izvešanu ar uzņēmumu “Pilsētvides Serviss”, varam pieņemts 4 gab. nolietotās vieglo automašīnu riepas gadā bez maksas. Riepas jānogādā “Pilsētvides serviss” Alūksnes Eko laukumā, Rūpniecības ielā 8F. Tālrunis papildu informācijai 26622989.

Joprojām aktuāla problēma ir nepareiza otrreiz pārstrādājamu atkritumu šķirošana. Lielākoties Latvijā otrreiz pārstrādājamo atkritumu šķirošana bieži vien notiek kļūdaini (papīrs/kartons, PET, stikls). Lai situāciju uzlabotu, labprāt turpināsim sadarboties ar māju pilnvarotajām personām, iedzīvotājiem un izglītības iestādēm. “Pilsētvides Serviss” ar prieku piedalīsies māju kopsapulcēs, kur vadīs diskusijas par pareizu atkritumu apsaimniekošanu un šķirošanu, savukārt izglītības iestādēs plāno veikt izglītojošus pasākumus.

Privātmāju iedzīvotāji lūgti sekot līdz atkritumu izvešanas grafikam un rūpēties par to, lai izvešanas dienā atkritumu konteineri būtu viegli pieejami specializētajam transportam. “Pilsētvides Serviss” atgādina, ka konteinera vākam ir jābūt aizvērtam un konteinera saturs nedrīkst būt sablīvēts, sadzīves atkritumi tajos jāievieto aizsietos maisos. Ja nepieciešama papildus atkritumu izvešana, to var pieteikt, zvanot uz “Pilsētvides serviss” Klientu apkalpošanas centru pa tālruņiem nr. 26622989, 64382838 vai rakstot uz e-pastu: aluksne@pilsetvide.lv.

Daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji lūgti sadzīves atkritumus ievietot maisiņos un tikai tad izmest kopējā atkritumu tvertnē, nesablīvējot tos. Turpinot veidot sadarbību ar daudzdzīvokļu māju pilnvarotajām personām, “Pilsētvides Serviss” izsaka pateicību tiem, kas aktīvi sadarbojas, kopīgi risinot visdažādākos jautājumus!

Alūksnes novadā ir uzsākta daudzdzīvokļu māju atkritumu konteineru apkope. Darbi uzsākti šī gada augustā. Sadzīves atkritumu konteineriem ar tilpumu 0,5 m3 tiek veikta dezinfekcija, mazgāšana un jaunu konteineru uzstādīšana pēc nepieciešamības. Tāpat notiek arī šķiroto atkritumu konteineru dezinfekcija, uzlīmju atjaunošana un konteineru remonts vai maiņa.

“Pilsētvides serviss” sadarbībā ar Alūksnes novada pašvaldību plāno sakārtot atkritumu izvešanu arī mazdārziņu teritorijās Kalnadruvas, Sīļi un Pullans.

Mājaslapā www.pilsetvide.lv atradīsiet vairāk informācijas par “Pilsētvides Serviss” sniegtajiem pakalpojumiem, Alūksnes Klientu apkalpošanas centra un Eko laukuma darba laikiem. Alūksnes Eko laukumā lielgabarīta un bīstamie sadzīves atkritumi tiek pieņemti pirmdienās no pl. 11.00-19.00, trešdienās no pl. 9.00-17.00 un sestdienās no pl. 9.00-13.00, taču apmeklējums pirms tam obligāti jāpiesaka pa tālruni nr. 26622989.

Mājaslapas sadaļā “Šķiroto atkritumu punkti un laukumi” atrodama plašāka informācija par to, kā pareizi šķirot atkritumus. Atkritumu šķirošana samazina noglabāto atkritumu daudzumu poligonos, optimizē izmaksas par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu mājsaimniecībā, ietaupa dabas resursus, iegūstot otrreizējās izejvielas, un saglabā vides ilgtspēju.

“Pilsētvides Serviss” saka paldies Alūksnes novada pašvaldībai par sadarbību un atsaucību dažādu jautājumu risināšanā, rūpējoties par Alūksnes novada iedzīvotājiem.