Septembrī uzsāks Baložu bulvāra rekonstrukciju

Septembrī Baložu bulvārī plānots uzsāk nozīmīgus ielas pārbūves darbus.

Projekta laikā plānoti ielas infrastruktūras pārbūves darbi Baložu bulvārī, Alūksnes pilsētā – ietverot lietus ūdens drenāžas būvdarbus, ielu apgaismojuma sakārtošanu, kā arī gājēju ietves izbūvi no Parka ielas līdz Pils ielai. Projekta pasākumi sekmēs rekonstruētās ielas braukšanas komforta un drošības līmeņa uzlabošanos, pilsētvides sakārtošanu, pilsētas iedzīvotāju mobilitātes uzlabošanu, teritorijas sasniedzamību. Baložu bulvārī, līdzās iebrauktuvei uz SIA “Alūksnes enerģija”, plānots izbūvēt automašīnu stāvvietas, kurās varēs novietot auto, nebraucot uzņēmēja teritorijā.

Ņemot vērā, ka būvdarbi tiks uzsākti šā gada septembrī, darbus plānots pabeigt 2021. gada pavasarī.

Darbus veiks SIA “Ceļinieks 2010”, uzraudzīs “Būvuzraugi LV” un autoruzraudzību nodrošinās SIA “Projekts EAE”.

Sagatavoja: Sanita SPUDIŅA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste