6. NOVEMBRĪ – “SPRĪDĪTIM” – 34!

var arī zelta rudenī
debess pēc aprīļa smaržot
var vissaltākā salā
siltumu nēsāt azotē –
tādu
lai pašam pietiek
un vēl sildītu otru –
var pelēkai debesij viegli
pārvilkt ar zelta otu –
tā ota ir paša acis
tā ota ir maigumā sirds
var arī rudenī piesaukt
lai dvēselē
aprīlis mirdz
/M. Laukmane/

Šogad dzimšanas dienu svinējām savādāk kā citus gadus – tā, lai pašam pietiek un vēl iepriecinātu un sildītu otru. Katrs pats sev mēģinājām atbildēt uz jautājumu. Kādu? 

Varbūt: “… nez no kurienes salapo sirds?”

 • Prieku un intrigu darbiniekiem radīja mūzikas skolotāju un piecu darbinieku videoformātā sagatavotais Masku šovs.
 • Sapņus un vīzijas par iestādes nākotnes mērķiem katras grupas un kabinetu darbinieki sagatavoja mākslas darbu un to aprakstu veidā.
 • Gandarījumu un spēku turpmākajam darba gadam saņēmām caur iedvesmojošiem vārdiem un apsveikumiem:

Cienījamais izglītības iestādes darbiniek!

Liels PALDIES par Tavu cēlo un nozīmīgo darbu ik dienu, ik soli, ik mirkli:

lai mazie Sprīdīši augtu droši, pārliecināti un zinātkāri,

lai bērnu vecāki pamanītu un novērtētu Tavas rūpes,

lai kolēģi sajustu Tavu atbalstu, Tavu dzīvesprieku un strādāt prieku,

lai mūsu dzīves kvalitāte un vērtības sāktos jau mūsu mazajā, skaistajā novadā.

Prieks, ja arī Tu sajūti sevi laimīgu un iedvesmotu  lielajā SPRĪDĪŠA komandā!

Lai burvība un cilvēku prieks, lai Tevis rakstītie vārdi Tevi iedvesmo, nomierina un vienkārši priecē!

Lai bērnības garša Tev vienmēr atgādina Tavu laimīgo bērnu Tevī!

Lai labestība, sirsnība un dzirkstošs prieks ap Tevi!

Lai TOP!!

 

Protams, ka nedēļas garumā skolotājas bija sarūpējušas aktivitātes, pasākumus un dāvanas bērniem, protams, ka bērnus svētku dienā apciemoja pats Sprīdītis:

1.grupa:

 • Sarunas ar bērniem par gaidāmajiem svētkiem, iestādes dzimšanas dienu, ēkas izskatu, telpu izkārtojumu un izstādē strādājošo darbinieku profesijām
 • ”Sprīdīša” logo vērošana pie iestādes ieejas durvīm un uz vārtiem
 • Radošie darbi: Svētku kliņģera veidošana, tortes rotāšana, Sprīdīša apģērba krāsošana
 • Brigaderes pasakas “Sprīdītis”, J. Osmaņa ”Sprīdīša  ābeces” fragmentu lasīšana, iepazīšanās ar pasakas galvenajiem varoņiem, skatot ilustratīvo materiālu
 • dzimšanas dienu rīta aktivitātes grupas telpā:  mūzikas skolotāju svētku sveiciena bērniem un darbiniekiem noklausīšanās, Sprīdīša sagaidīšana, cienāšanās

2.grupa:

 • Radošie darbiņi svētku reizei – kūka, kliņģeris, daudz sarunu par to, kas ir dzimšanas diena
 • Vafeļu cepšana, svētku brīža svinēšana, multfilmas “Sprīdītis” skatīšanās

3.grupa:

 • Viktorīna – Ko tu zini par “Sprīdīti”?
 • Lasīta pasaka par Sprīdīti
 • Gatavoti apsveikumi “Sprīdītim”
 • Telpas rotāšana – karodziņu virtene, gadskaitļa 34 krāsošana
 • Filmas “Sprīdītis” fragmentu skatīšanās
 1. grupa:
 • Iepazīta un lasīta pasaka “Sprīdītis, pārrunāts pasakas sižets, nosaukti , raksturoti  galvenie varoņi, noskaidrots pasakas saturs un galvenā doma.  Gatavotas maskas saistībā ar pasakas sižetu 
 • Nosūtīts vēlējums vecākiem, aicinājums sagatavot svētku cienastu.
 • Svētku noskaņas radīšana grupā – svētku galda klāšana, rotaļas, aktivitātes
 • Kopīgi izgatavots un izrotāts dzimšanas dienas cipars – 34.
 • Radošie darbi visas svētku nedēļas laikā ( Svētku tortes, galda kartes u.c.) 

5.grupa:

 • Bērni gatavoja telpas dekorus, zīmēja Sprīdīti, tapa kolektīvais darbs – apsveikums Sprīdītim, cepām cepumus
 • Svētku dienā – galda klāšana, cienāšanās ar cepumiem, multfilmu par Sprīdīti skatīšanās,  rotaļās

 6.grupa:

 • Pārrunas par pirmsskolas izglītības iestādes nosaukumu, tā nozīmi; pirmsskolas izglītības iestādes adreses noskaidrošana
 • Filmas “Sprīdītis” skatīšanās
 • Smilšu mīklas laimes naudiņu un lāpstiņas cepšana
 • Dāvanu noformēšana, dāvināšana virtuves darbiniekiem

 7.grupa:

 • Animācijas filmas un filmas “Sprīdītis” , trīs iestādes jubileju izrāžu (“Sniega karaliene,” “Pifa piedzīvojumi”, “Pīlēns Tims”) skatīšanās.
 • Iepazīti pasakas tēli, klausoties ierakstos dziesmas, ko tie izpilda (Meža māte, Vēja māte, Velns, Lutauša dancināšanu, “Piena ceļš”)
 • Noklausīta I. Kalniņa dziesma “Piena ceļš” Youtube ierakstā ierakstā no Vispārējiem Latviešu dziesmu svētkiem 
 • Kopā ar vecākiem veidots apsveikums Sprīdītim, bērni līmēja apsveikumu, vecākiem bija uzdevums uzrakstīt mazu vēlējumu.
 • Noskaidroti iestādes grupiņu nosaukumi.
 • Bērnu radošie darbiņi –  Sprīdīša lāpsta, Svētku kūciņa Sprīdītim
 • Svētku ballīte – no rīta gatavošanās –  keksiņu cepšana, pēc tam svētku galdu klāšana un svinības. 

8.grupa:

 • Aplūkojām, kāds izskatās Sprīdītis un pārrunājām, ko viņš darīja
 • Aplūkojām iestādes ēku
 • Gatavojām svētku kūku (aplicēšana)
 • Cepām smilšu mīklas cepumus (Sprīdīša sprungulīši)
 • Ar sūkli un guaša krāsām noklājām Sprīdīša lāpstu
 • Paskatījāmies filmas “Sprīdītis” fragmentu

9.grupa:

 • Bērni tika iepazīstināti ar A. Brigaderes pasaku lugu “Sprīdītis”
 • Tika pārrunāts sižets un īsās ainiņās attēlots.
 • Bērni veidoja plakātu, kur ir attēlots pasakas saturs, ko, ejot mājās, vecākiem var izstāstīt.
 • Tika aplicēta Sprīdīša lāpsta un gulbītis – tiek izmantoti dažādi materiāli (arī dabas un otreizlietojamie) un tiek pielietotas dažādas tehnikas.
 • Tika konstruēta Princeses pils (lego, kluči, lielie kluči, dažādas kastes utt.)
 • Svētku dienā kino diena – ēdām popkornu un skatījāmies izrādi “Sprīdītis”, kurā darbojas 9.grupas skolotājas un citi iestādes darbinieki.

10.grupa:

 • Rīta vingrošana, iejūtoties pasakas “Sprīdītis” galveno tēlu lomās.
 • Bērni izsaka savas domas par to, kāpēc bērnudārzam dots Sprīdīša vārds ( pērle – lai vecāki zinātu, uz kurieni jāved bērni).
 • Klausās A. Brigaderes pasaku “Sprīdītis”, vēro animācijas filmu, salīdzina, izsaka savas domas par to, kā interesantāk – klausīties vai skatīties.
 • Iepazīst savas grupas un tuvāko kaimiņu grupiņu īpašos nosaukumus (Spēkavotiņš; pie princeses Zeltītes, beidzot saprata – ko nozīmē Laimīgā zeme, kas ir mūsu otrās mājas).
 • Izsaka vēlējumus mūsu kopīgajām mājām “Sprīdītim” dzimšanas dienā.

11.grupa:

 • Multfilmas “Sprīdītis” skatīšanās
 • Svētku dienā: rotaļu rīts, kad bijām saposušies kā Prinči un Princeses – gājām rotaļās un darbnīcās veidojām gredzentiņus un kronīšus.

Sagatavoja: vadītāja Modrīte VOSKA, vadītājas vietniece izglītības jomā Anta APINE

Skip to content