EKOSKOLU RĪCĪBAS DIENAS 2020

“LABIE DARBI PLANĒTAI”

RĪCĪBAS DIENU MĒRĶIS:

  1. Mācīt izpratni par dabas resursu taupīšanu, iesaistot bērnus pozitīvā, emocionālā piedzīvojumā.
  2. Popularizēt ģimenēm, bērniem, citām izglītības iestādēm, vietējai kopienai veselīgu, aktīvu, videi draudzīgu dzīvesveidu, aktīvās atpūtas iespējas savā pilsētā Alūksnē, sadarbībā ar Alūksnes Tūrisma informācijas centru!

RĪCĪBAS DIENU PLĀNS:

Iestādē šī gada Ekoakcija “Apmeklē dižkoku”, par pārgājienu pamatu ņemot Alūksnes TIC izstrādāto maršrutu ar uzdevumiem “Alūksnes pilsētas skaistākie dižkoki” (visitaluksne.lv), kā arī atrodot kartē neiekļautos kokus.

Paši akcijā esam iekļāvuši uzdevumus gandrīz no visām  Ekoskolas tēmām: enerģija, klimata pārmaiņas, bioloģiskā daudzveidība, vide un apkārtne, veselība, transports, atkritumi, pievienojot skolotāju paredzētos mācību jomu uzdevumus, atbilstoši bērnu vecumam. Gada noslēgumā apkoposim metodiskos materiālus par grupu aktivitātēm un citas noderīgas, interesantas lietas – noietos km, dabā pavadīto laiku, kartē neiekļautos dižkokus.

Rīcības dienās katra iestādes grupa izaicinās citas iestādes sameklēt konkrēto dižkoku, iestādes Facebook lapā būs publicēti šie izaicinājumi – atrodi koku, dari labo darbu planētai pa ceļam uz šo koku. Pievienoti QR kodi. Alūksnes TIC arī ir solījis atbalstīt aktīvākos koku meklētājus un labo darbu darītājus. Ceram, ka šis pamudinās arī citas iestādes iet dabā, plogingot, veikt savus atklājumus.

RĪCĪBAS DIENĀS REALIZĒTAIS:

Kopā ar Alūksnes TIC sakām lielu, lielu paldies visiem, kuri atsaucās mūsu izaicinājumam:

  • piecu iestāžu darbinieki (Alūksnes pilsētas bibliotēka, Alūksnes Kultūras centrs, biedrība “Astes un Ūsas”, Alūksnes pasta nodaļa, Alūksnes novada dome)

 

  • septiņu izglītības iestāžu bērni un skolotāji (Gulbenes 1.PII, Valmieras Pārgaujas sākumskolas 3b klase, Alūksnes sākumskolas 3a klase, Alūksnes Novada vidusskolas 1.klase, Alūksnes PII “Cālis”, Alūksnes PII “Pūcīte”

 

Paši atsaucāmies Gulbenes 1.PII izaicinājumam un apstiprinājām apņēmību turpināt savas jau sen iesāktās labās iniciatīvas taupīt resursus, lietojot krāna ūdeni, ēdot vietējo sezonālo un daloties ar apģērbu. Atsaucāmies arī Balvu ģimnāzijas izaicinājumam par dalīšanos ar apģērbu un daudzkārtēju tā izmantošanu, jo iestādē regulāri darbinieki savstarpēji viens otram nodod apģērbu, kurš pašiem vairs nenoder, kā arī nogādā apģērbu un apavus Sarkanajam Krustam, NVO, vai segas, spilvenus biedrībai Astes un Ūsas.

 

Visa informācija par veiktajām  aktivitātēm pieejama:

 Iestādes facebook lapā -@ekospriditisaluksne

https://padlet.com/ditadanenberga/axri1w9rwwpu?utm_campaign=added_post&utm_medium=desktop&utm_source=notifications

Sagatavoja: vadītājas vietniece izglītības jomā Anta APINE

Skip to content