Izstrādāts Jaunlaicenes muižas parka ainavu tematiskais plāns

2020. gada 15. decembrī noslēdzās projekts “Jaunlaicenes muižas parka ainavu tematiskā plāna izstrāde” un tā ietvaros ir izstrādāts Jaunlaicenes muižas parka ainavu tematiskais plāns, kas sastāv no vairākām daļām – parka ainavu analīzes plāniem, parka ainavu attīstības un apsaimniekošanas plāniem un parka ainavu ilgtermiņa plāna. Alūksnes novada domes 28. decembra sēdē Jaunlaicenes muižas parka ainavu tematiskais plāns tika apstiprināts.

 Projekta un plāna mērķis ir saglabāt Jaunlaicenes muižas parku kā vienotu dabas un kultūras mantojumu, izveidojot to par Vidzemes muižu kultūrainavas etalonu, nodrošināt kultūras norišu vietas un parka pieejamību sabiedrībai, popularizēt un veidot izpratni par kultūrvēsturiskajām vērtībām.

 Ainavu tematiskais plāns ir izstrādāts 10 un 50 gadu periodam. Plāna izstrādes laikā ir veikta dendroloģiskā inventarizācija, nosakot katra parka kokauga vitalitāti, izstrādāti parka ainavu attīstības un apsaimniekošanas plāni, norādīti ainavas veidošanas principi, iekļauti ieteikumi, rekomendācijas norādījumi, ieteikumi mērķtiecīgai parka attīstībai un kultūrmantojuma vērtību saglabāšanai.

 Muižas parka ainavu tematiskā plāna izstrāde ir būtiska tādēļ,  ka tikai pēc izstrādātā plāna var veikt parka kvalitatīvu apsaimniekošanas un infrastruktūras attīstību, virzot to zinātniski pamatotā, plānotā darbībā un mērķtiecīgā finanšu līdzekļu piesaistē.

Aiga Mūrniece,
Jaunlaicenes pagasta pārvaldes vadītāja

                        

 

 

 

Skip to content