Pašvaldība saskaņojusi automašīnu izmēģinājuma braucienus

Alūksnes novada pašvaldība ir saskaņojusi biedrības “Rally Alūksne” rīkotos automašīnu izmēģinājuma braucienus, kas notiks 12. un 13. februārī Annas un Alsviķu pagastu grants ceļos.

Biedrība organizēs izmēģinājuma braucienus atbilstoši spēkā esošajiem Ministru kabineta noteikumiem. Biedrība saskaņos braucienu norises laikus ar vietējiem iedzīvotājiem un braucienu laikā attiecīgajos ceļu posmos nodrošinās satiksmes kontroli, izmantojot rācijas. Vietējiem iedzīvotājiem netiks traucēta brīva iebraukšana un izbraukšana no braucienos izmantotajiem ceļiem. Braukšanai nepieciešamos ceļu posmus pēc braucienu norises beigām biedrība apņemas nogreiderēt.

Skip to content