Līdz 7. maijam var pieteikties līdzfinansējumam īpašumu pieslēgšanai centralizētai ūdensapgādei un kanalizācijai

No 6. aprīļa līdz 7. maijam Alūksnes novada pašvaldībā iedzīvotāji var iesniegt pieteikumus līdzfinansējuma saņemšanai nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai.

Šo līdzfinansējumu pašvaldība piešķir, pamatojoties uz 2020. gada 26. marta saistošajiem noteikumiem Nr. 6/2020 “Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai”.

Pašvaldība aicina novada iedzīvotājus izmantot iespēju saņemt atbalstu no pašvaldības budžeta īpašumu labiekārtošanai.

Ar minētajiem saistošajiem noteikumiem lūdzam plašāk iepazīties Alūksnes novada pašvaldības mājas lapā www.aluksne.lv sadaļā Pašvaldība/Dokumenti/Saistošie noteikumi. Konsultācijas par nepieciešamo dokumentu sagatavošanu sniegs Alūksnes novada pašvaldības Īpašumu nodaļas vadītājs Ingus Berkulis, e-pasts: ingus.berkulis@aluksne.lv, tālrunis 28686707.

Skip to content