Alūksnes novada vidusskolā vasarā tika īstenots izglītojošs projekts jauniešiem “I.am.I”

Alūksnes novada vidusskolā 2021. gada vasarā tika īstenots biedrības “IN-LAAT” organizētais izzinošs un personības izaugsmi veicinošs projekts “I.am.I” (Es esmu es, esmu daļa no pasaules). Projekta īstenošanā piedalījās psiholoģijas, sporta un veselīga dzīvesveida, finanšu, pedagoģijas un etiķetes jomas profesionāļi. Katru dienu īpašs uzsvars tika likts uz skolēnu personības izaugsmi, motivāciju, savu spēju attīstīšanu, iejušanos jaunā kolektīvā un pārliecību par saviem talantiem. Projekta uzdevums bija palielināt jauniešu motivāciju turpināt formālo izglītību un veicināt viņu aktīvu līdzdalību sabiedrības procesos.

Projekta laikā 20 mērķa grupas jaunieši apguva socializācijas prasmes darbā komandā, veidoja izpratni par savu unikalitāti un talantiem, nosakot savas turpmākās dzīves vīzijas un mērķus. Projekta pieaicinātais psihologs palīdzēja jauniešiem iejusties “otra cilvēka ādā”, izprast savas reakcijas uz notikumiem un situācijām, mācījās – kā veikt negatīvo emociju izlādi, neaizskarot otra cilvēka personību. Projekta ietvaros jaunieši apguva pamatzināšanas par mūsdienīgu etiķeti – kā izskats, stāja un manieres veido indivīda koptēlu, veicina pozitīvu komunikāciju. Dalībnieki mācījās vairāku veidu galda klājumus, locīja salvetes un sēja kaklasaites.

Aktivitātē “ES un nauda” palīdzēja iegūt priekštatu par finanšu prasmēm, kā pārvaldīt savas personīgas finanses. Jaunieši uzzināja kas ir žurku skrējiens, sešu aplokšņu metode, būvēja kāpnes uz savu finansiālo brīvību.

Aktivitātē “ES un cilvēki man apkārt” jaunieši devās uz 20.gs. sākumā celto vienīgo Jūgendstila ēku Alūksnē, kur šobrīd atrodas viesnīca – Bahnhofs Hotel. Pēc gaumīgi izremontēto interjeru apskates, zāles vadītāja izrādīja servēšanas trauku un aksesuāru bagātīgo klāstu, pastāstīja par to pielietojumu. Bahnhofs Hotel viesnīcas apmeklēšana noslēdzās ar neliela pārbaudes testa risināšanu un piena kokteiļa baudīšanu.

Vēlāk šajā dienā jaunieši apguva pamatzināšanas par mūsdienīgu etiķeti – kā izskats, stāja un manieres veido indivīda koptēlu. Dalībnieki mācījās vairāku veidu galda klājumus, locīja salvetes un sēja kaklasaites.

Dienā “ES un mans ķermenis” jaunieši apguva prasmes veselīgā dzīvesveida organizēšanā – veidoja sabalansētu ēdienkarti un sev piemērotu  fizisko vingrinājumu plānu, mācījās izprast kvalitatīva ēdiena un savas fiziskās veselības savstarpēju saikni.

Pēdējā aktivitātes dienā jaunieši apguva labas prezentācijas prasmes un centās pārvarēt bailes publiski uzstājoties.

Projekta rezultātā, darbojoties grupās un komandā, jaunieši apguva praktiski pielietojamas zināšanas dažādās dzīves jomās, kas ļaus pilnveidot savas komunikāciju prasmes, mācīties izmantot savus resursus un zināšanas, lai pārvarētu dzīves izaicinājumus un krīzes, kā rezultātā gūt pārliecību par savām spējām, talantiem un veidotu izpratni par personīgo mērķu sasaisti ar izglītību, stiprinātu ticību sev un veidotu vēlmi būt aktīviem.

Vairāk informācijas par projekta īstenošanas gaitu sociālā tīkla Faceebook lapā IAMI projekts un Instagram lapā IAMI_projekts.

Liels paldies Alūksnes novada vidusskolai, īpaši skolotājai Baibai Dzelzkalējai-Kalējai par veiksmīgu sadarbību, kā arī paldies Pumpurs un Alūksnes novada pašvaldībai!

Nodarbības atbalsta Eiropas Savienības finansēts projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku samazināšanai”.

Informāciju sagatavoja biedrība ” IN-LAAT”

Skip to content