Liepnas iedzīvotāji lemj par līdzekļu izlietojumu

Liepnas iedzīvotāji lemj par līdzekļu izlietojumuPirmdien, 28. martā, Liepnas pagasta pārvalde uz tikšanos bija aicinājusi pagasta iedzīvotājus, lai apspriestu jautājumu, kur būtu izlietojami atlikušie 2411 EUR no pagasta pārvaldei piešķirtajiem 40 tkst. EUR no Alūksnes novada pašvaldības budžeta mērķprogrammas pagastu infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanai. Tikšanos apmeklēja Alūksnes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniece attīstības un investīciju piesaistes jautājumos Līga Langrate un domes priekšsēdētāja vietnieks teritoriālajos jautājumos Jānis Sadovņikovs.

Iepriekšējos gados pagasta pārvalde no mērķprogrammas līdzekļiem jau īstenojusi četrus nozīmīgus projektus. Viens no tiem bija Liepnas estrādes “Saidupe” atjaunošana 2019.-2020. gadā – šis projekts īstenots ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atbalstu, kā arī pašvaldības līdzfinansējumu un 8254 EUR finansējumu no mērķprogrammas.
2020. gadā pārvalde 11 350 EUR mērķprogrammas līdzekļu ieguldīja aktīvās atpūtas vietas “Saidupe” labiekārtošanā, nomainot estrādes dēļu grīdu pret izturīgu betona segumu. Par 1780 EUR iegādāta auto piekabe ar tentu, kas nepieciešama saimnieciskām vajadzībām – darbarīku un instrumentu pārvadāšanai, amatiermākslas kolektīvu inventāra un aprīkojuma vešanai uz pasākumu vietām).
2021. gadā nomainīts gājēju celiņa segums uz Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskolas ēku, šim mērķim izlietoti 16 205 EUR.
Šogad Liepnas pagasts izlietos vēl atlikušos līdzekļus. Pagasta pārvaldes vadītāja Ilze Paia un ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis Eduards Voilaks iepazīstināja iedzīvotājus ar diviem iespējamiem projektiem, kā arī aicināja izteikt savus priekšlikumus.
Viens no pagasta iedzīvotāju vērtējumam nodotiem projektiem ir gājēju tiltiņa virsmas seguma atjaunošana uz pamatskolas ēku, kur ir nolietojies, vietām satrunējis dēļu segums. Tiltiņš savieno iepriekš izbūvēto gājēju celiņu uz skolu, to iedzīvotāji izmanto arī, lai nokļūtu uz ārsta praksi, tūrisma apskates vietām un mājām.
Otrs iespējamais projekts paredz piebraucamā ceļa seguma atjaunošanu pie Sprinduļkalna kapsētas. Izveidojušos bedru un iesēdumu novēršana ļautu iedzīvotājiem ērtāk piebraukt pie kapsētas, kur atdusas piederīgie un kur atrodas arī piemineklis represētajiem pagasta iedzīvotājiem un nacionālo partizānu piemiņas vieta.
Liepnas pagasta iedzīvotājiem vēl līdz 8. aprīlim bibliotēkā ir iespēja aizpildīt anketas un paust savu atbalstu kādam no projektiem vai arī izteikt savu priekšlikumu.
L. Langrate novērtēja, ka pagasta pārvalde par mērķprogrammas līdzekļiem ir paveikusi vairākus svarīgus darbus. Viņa pateicās iedzīvotājiem par dalību sanāksmē un atgādināja, ka šādas tikšanās ir iespēja pagasta pārvaldei darīt zināmu, kas nepieciešams dažādām iedzīvotāju grupām.
– Šādi, nākot kopā, jūs esat tie, kas nosakāt, kā šeit nākotnē izskatīsies, – uzsvēra domes priekšsēdētāja vietniece.
Tikšanās reizē tika pārrunāti vēl arī citi aktuāli jautājumi.

Liepnas iedzīvotāji lemj par līdzekļu izlietojumu Liepnas iedzīvotāji lemj par līdzekļu izlietojumu Liepnas iedzīvotāji lemj par līdzekļu izlietojumu Liepnas iedzīvotāji lemj par līdzekļu izlietojumu

Skip to content