Noticis seminārs par energoefektivitātes paaugstināšanu un energopārvaldību - Alūksnes novads

Noticis seminārs par energoefektivitātes paaugstināšanu un energopārvaldību

Energoresursu taupīga izmantošana šobrīd ir ļoti aktuāls jautājums gan Alūksnes novada pašvaldības ēkās, gan uzņēmumos un ikvienā mājsaimniecībā.

 

Lai varētu taupīt, ir būtiski priekšdarbi, piemēram, ēku energoefektivitātes paaugstināšana, kā rezultātā var nonākt pie samazināta enerģijas patēriņa un līdz ar to līdzekļu ekonomijas. Protams, arī ikviena paša atbildība par resursu taupīgāku izmantošanu ir no svara. Izslēgt elektrību, izejot no telpas, neatstāt ieslēgtus datorus vai citas elektroierīces, kad tās nav nepieciešams lietot, samazināt siltumenerģijas patēriņu saimnieciskās telpās un telpās, kur cilvēki neuzturas pastāvīgi.

 

Alūksnes novada pašvaldība no 2012. līdz 2022. gadam ir īstenojusi 38 energoefektivitātes uzlabošanas projektus, tostarp uzlabotas siltumtrases, izbūvēti jauni posmi un pieslēgumi, mainītas kurināmā veida apkures sistēmas, kā arī veikta ēku pamatu, fasāžu, bēniņu siltināšana, jumtu maiņa.

 

Viens no pēdējiem pašvaldības īstenotajiem ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekts “Energoefektivitātes paaugstināšana Alūksnes novada pašvaldības ēkā”, ar kura palīdzību veikta Annas kultūras nama ēkas siltināšana. 18. janvārī ar šī projekta atbalstu Annā ikviens interesents varēja piedalīties seminārā par energoefektivitātes paaugstināšanu un energopārvaldību.

 

Alūksnes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Plānošanas un attīstības nodaļas projektu vadītāja Una Tetere-Teterovska semināra dalībniekiem pastāstīja par pašvaldības līdz šim paveikto energopārvaldībā – izstrādāto Alūksnes novada Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plānu, izvirzītajiem mērķiem samazināt elektroenerģijas, siltumenerģijas un degvielas patēriņu. U. Tetere-Teterovska stāstīja arī par pašvaldības ieviesto monitoringa rīku, kas pašvaldības ēkās ļauj nolasīt energorādītājus attālināti un, pateicoties datu uzkrāšanas funkcijai, dod iespēju analizēt resursu patēriņu ilgtermiņā un nepieciešamības gadījumā to koriģēt.

 

Pašvaldības projektu vadītāja Santa Supe savukārt informēja par Annas kultūras nama ēkas siltināšanas projektā veiktajiem darbiem. Annas kultūras nama siltināšanas projekta autora SIA “Efekta” pārstāvis, sertificēts energoauditors Edgars Strauts sniedza savu profesionāļa skatījumu par energoefektivitātes projektu nozīmību un veicamajiem priekšdarbiem to labākai sagatavošanai.

ERAF

 

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
Centrālās administrācijas Sabiedrisko attiecību speciāliste

Skip to content