Alūksnes novada mazo vokālistu konkurss “Skanīgākais putnēns – 2018”

 

NOLIKUMS

Mērķis:

Attīstīt pirmsskolas vecuma bērnu muzikālās prasmes un iemaņas. Veicināt un pilnveidot jauno dziedātāju skatuves kultūru, uzstāšanās pieredzi un mūzikas pedagogu jaunradi.

Organizatori:

Kolberģa tautas nams sadarbībā ar Jaunalūksnes pagasta pārvaldi.

Dalībnieki:

Konkursā var piedalīties pirmskolas vecuma solisti no 2 līdz 6 gadu vecumam (ieskaitot).

Noteikumi:

Konkursam bērnus piesaka vecāki vai muzikālais pedagogs.

Repertuārs:

Repertuārā jāiekļauj 2 dziesmas – 1 latviešu tautasdziesma, 1 pēc brīvas izvēles. Dziesmām jāatbilst izpildītāja vecumam un balss spējām. Konkursanti drīkst izpildīt dziesmas a capella, mūzikas instrumentu vai fonogrammas pavadījumā.

Konkursa norise un laiki:

Konkurss notiks 2018. gada 17. martā pl.13.00 Jaunalūksnes pagasta Kolberģa tautas namā.

Vērtēšana:

Novada mazo vokālistu sniegumu vērtēs organizatoru uzaicināta žūrijas komisija.

Apbalvošana:

Konkursā piešķir:

  • Nomināciju “Alūksnes novada skanīgākais putnēns – 2018”;
  • I, II, III vietu dalībnieku grupā no 2 līdz 4 gadu vecumam;
  • I, II, III vietu dalībnieku grupā no 5 līdz 6 gadu vecumam;
  • Nomināciju (Atraktīvākais, Mazākais, Nopietnākais Cālis, utt.) balvas.

Pieteikumi:

Konkursa pieteikuma anketa jāiesniedz līdz 22. februārim:

  • Pa e-pastu tn.kolbergis@aluksne.lv ar norādi “Mazo vokālistu konkurss”;
  • pa pastu vai personīgi – Kolberģa tautas namā, Jaunalūksnes pagastā, “Dālderos”, Alūksnes novadā, LV – 4350.

Informācija:

Kolberģa tautas nama vadītāja, Esēnija Lielbārde, 64354097, 25775584, e-pasts: tn.kolbergis@aluksne.lv

PIETEIKUMA ANKETA

Skip to content