Alūksnes novada domes 31.01.2018. ārkārtas sēdes darba kārtība

DOMES ĀRKĀRTAS SĒDE

SĒDE Nr. 2

31.01.2018, plkst. 11:00

Mazā zāle

 

Darba kārtībā:

  1. Izpilddirektores J.ČUGUNOVAS informācija par iepriekšējā periodā pieņemto domes lēmumu izpildi.
  2. Par Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “SPODRA” vidēja termiņa attīstības stratēģijas 2018. – 2020. gadam apstiprināšanu.
  3. Par Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “SPODRA” darba plāna 2018. gadam apstiprināšanu.
  4. Par pašvaldības aģentūras “ALJA” vidēja termiņa darbības stratēģijas 2018.-2020. gadam apstiprināšanu.
  5. Par pašvaldības aģentūras “ALJA” 2018. gada darba plāna apstiprināšanu.
  6. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 28.12.2017. lēmumā Nr.464 “Par saistību uzņemšanos un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstības risinājuma īstenošanu”.
  7. Par iepirkuma veikšanu
  8. Par saistošo noteikumu Nr._/2018 “Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2018. gadam izdošanu”.
  9. Par izglītības iestāžu izdevumu noteikšanu pašvaldību savstarpējos norēķinos.
Skip to content