Pleskavas ielā ieklāta tehnoloģiskā aizsargkārta apakškārtas aizsardzībai

Alūksnes novada pašvaldība jau iepriekš ir informējusi, ka Pleskavas ielā, kur notiek ielas seguma pārbūve, asfaltseguma apakškārtā pēc tās ieklāšanas radās defekti, kuru dēļ paredzētajā termiņā nebija iespējams uzklāt virskārtu jeb dilumkārtu.

Pēc ieklātajā apakškārtā radušos defektu konstatācijas objektu apsekoja Alūksnes novada pašvaldības, būvnieku un būvuzraudzības atbildīgie pārstāvji un pieaicinātie eksperti. Ieklātās seguma kārtas paraugi tika nodoti laboratorijai. Saņemtajos rezultātos secināms, ka asfalta masas paraugos granulometrija un bituma daudzums, kā arī urbto paraugu testos visi parametri ir pielaižu robežās.

Pleskavas ielā ikdienā ir vērojama liela satiksmes intensitāte, tajā skaitā smagā kravas transporta plūsma, bet konkrētais asfaltseguma apakšējās kārtas sastāvs un struktūra nav paredzēts ilgstošai un tik intensīvai lietošanai. Būvfirmas atbildīgie pārstāvji pieļauj iespēju, ka apakškārtas defektu veidošanos veicinājis arī šis faktors. Tā kā seguma dilumkārta defektu dēļ šoruden netika uzklāta un bedru veidošanās apakškārtā turpinās, būvfirmas pārstāvji uzskata, ka ziemas laikā apakšējā kārta nespētu izturēt satiksmes radīto slodzi un tajā rastos arvien vairāk bedru.

Šajā situācijā, lai ziemas sezonā būtu iespējams nodrošināt normālu transporta kustību pārbūvējamajā posmā, būvnieks pieņēmis lēmumu salabot kritiskākās defektu vietas un virs esošās apakšējās asfaltseguma kārtas uzklāt tehnoloģisko aizsargkārtu. Tehnoloģiskās aizsargkārtas ieklāšanas izmaksas būvfirma sedz no saviem līdzekļiem. Šī kārta ir ~2,5 cm bieza, un tās primārais mērķis ir aizsargāt apakšējo kārtu, lai neturpinātos jaunu defektu veidošanās un būtu iespējams nodrošināt transportlīdzekļu kustību ziemas periodā.

13.novembrī notikušajā kārtējā būvsapulcē tās dalībnieki pārrunāja turpmāk veicamos darbus un vienojās, ka būvfirma sagatavos informāciju par to, kā veikt asfalta seguma slāņu (apakškārtas un tehnoloģiskās aizsargkārtas) pārbaudes, lai noteiktu to atbilstību prasībām pavasarī, kad darbus varēs turpināt. Sanāksmes dalībnieki arī vienojās, ka ir iespēja piesaistīt VAS “Latvijas Valsts ceļi” pārstāvjus neatkarīgas ekspertīzes veikšanai segumam.

Sakarā ar to, ka gar ielas malu paredzētās ietves ir izbūvētas daļēji un pašlaik vēl nav paredzētas izmantošanai, pašvaldība vērš iedzīvotāju uzmanību, ka ziemas periodā tās netiks tīrītas un gājēju kustība pa tām nav paredzēta.

Darbus objektā veic PS “RERE VIDE 1” pēc SIA “Projekts EAE” izstrādātā projekta, būvuzraudzību nodrošina SIA “Būvuzraugi LV”.

 

Sagatavojusi: Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste