Alūksnes novada pašvaldības domes 15.11.2018. ārkārtas sēdes darba kārtība

15.11.2018., plkst. 9:30
Uzvaras ielā 1, Alūksnē
Sēžu zāle

Darba kārtībā:
1. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2018. gada 16. oktobra lēmumā Nr.369 “Par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusa piešķiršanu”.
2. Par projektu „Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvja 526452:27 atjaunošana Alūksnes novada Ziemera pagastā”.
3. Par projektu „Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvju 526271:30 un 526271:32 atjaunošana Alūksnes novada Zeltiņu pagastā”.
4. Par projektu „Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvja 681473:01 atjaunošana Alūksnes novada Pededzes pagastā”.
5. Par projektu „Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvju 424961:03 un 424961:09 atjaunošana Alūksnes novada Mārkalnes pagastā”.
6. Par projektu „Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvja 424731:42 atjaunošana Alūksnes novada Malienas pagastā”.
7. Par projektu „Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvja 42468:03 atjaunošana Alūksnes novada Kalncempju pagastā”.
8. Par projektu „Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvja 526261:09 atjaunošana Alūksnes novada Ilzenes pagastā”.
9. Par projektu „Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvja 424723:23 atjaunošana Alūksnes novada Annas pagastā”.
10. Par projektu „Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvja 52629:168 atjaunošana Alūksnes novada Alsviķu pagastā”.
11. Par projektu „Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvja 424691:64 atjaunošana Alūksnes novada Alsviķu pagastā”.

Skip to content