Bejā atklāj ekspozīciju par nacionālo partizānu kustību

,,Tici, reiz mēs iesim pa balto ceļu. Varbūt es to nesasniegšu, tad tanī dienā atceries arī mani. Mūs visus, kuru soļi būs apklusuši…”
/V.Kromule/

2018.gada 8.novembrī Bejas novadpētniecības centrā tika atklāta patstāvīgā ekspozīcija ,,Nacionālo partizānu kustība Jaunalūksnes pagastā no 1945.gada līdz 1953.gadam”, kas izveidota ar Latvijas valsts mežu un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītās Vidzemes kultūras programmas 2018.gadam atbalstu.  

Ekspozīcijas pamatā ir pētījuma dati par partizānu grupām un to pretošanos, partizānu mītņu atrašanās vietām, aculiecinieku atmiņas stāstiem. Ekspozīcijā ir 6 tematiskas daļas, ko veido dokumenti, fotogrāfijas, kartes. Ekspozīcijas dizaina autore- dizainere Antra Lielmane.

2016.gadā Bejas novadpētniecības centrā aktualizējās jautājums par nacionālo partizānu darbības izpēti un piemiņas saglabāšanu. Notika pirmās ekspedīcijas uz bunkuru vietām. Jau 90-tajos gados bunkura vieta Virguļicā bija iezīmēta, tur bija bērza krusts ar koka plāksnīti. Pateicoties mežsargam – Guntim Krapānam šī vieta tika īpaši saudzēta. 2018.gada 12.oktobrī tika atklāta piemiņas vieta  Virguļicas mežos Jaunalūksnes pagasta nacionālajiem partizāniem, kuras sastāvā bija sakarniece, nelegālo izdevumu izplatīšanas organizatore Velta Kromule. Par Veltas dzīvi bunkurā palīdzēja uzzināt viņas brāļa meita Malda Priedeslaipa.

Divu gadu laikā tika veikts apjomīgs darbs pie nacionālo partizānu kustības izpētes, mītņu vietu precizēšanas, atmiņu un arhīva dokumentu pieraksti. Lielu ieguldījumu darba tapšanā veica novadpētniece Astrīda Ievedniece, konsultācijas un atbalsts tika nodrošināts ar vēsturnieku Aināru Bambalu un Zigmāru Turčinski.

Vēsture ir pilna ar piedzīvojumiem un daudz vēl neizzināmiem notikumiem. Vēsturnieks Ainārs Bambals savu prezentāciju pasniedza ar piesātinātu stāstu par arhīva dokumentāciju, materiālu apjomu. LU Latvijas vēstures institūta pētnieks Zigmārs Turčinskis deva ieskatu par Latvijas nacionālo partizānu grupu izveidošanos, nometņu vietām, apkopojumu uzņemtajās fotogrāfijās.

Paldies nacionālo partizānu tuviniekiem un daudziem lieliskiem cilvēkiem Alūksnē un pagastos, kuri piedalījās šajā darbā ar atmiņām, dāvinājumiem, padomiem un laba vēlējumiem!

Atbalstīja: Alūksnes novada pašvaldība, Jaunalūksnes, Mālupes, Alsviķu, Ilzenes, Mārkalnes, Pededzes pagastu pārvaldes, «Latvijas Valsts meži», zemessardzes 31.zemessardzes bataljona veterānu apvienība, represēto klubs «Sarma», laikraksti «Malienas Ziņas», «Alūksnes Ziņas», Alūksnes zonālais arhīvs, Alūksnes pilsētas bibliotēka, Alūksnes muzejs, Alūksnes tūrisma informācijas centrs, Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija, Bejas pamatskola, Strautiņu pamatskolas mazpulcēni.

 

Ligija Priede,
Bejas novadpētniecības centra vadītāja