Informācija par autoceļu tīrīšanu Alūksnes novada pagastos

Alsviķu pagasts

 Alsviķu pagasta pārvalde informē, ka pašvaldības autoceļus Alsviķu pagastā 2018./2019. gada ziemas sezonā tīrīs zemnieku saimniecība “Rīti”, VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” Alūksnes ceļu rajons (kontakttālrunis – „Ziemas dienests” – 29199980), SIA “Robežnieki AK” (29278637) un SIA “ERGO LUKS” (t.28350487).

 Pagasta iedzīvotāji ar jautājumiem, kas saistīti ar ceļu tīrīšanu ziemā, var griezties pie komunālās saimniecības vadītāja Aivara Logina, zvanot pa tālruni 26611353, vai zvanot uz pagasta tālruņiem 64354142, 29143271 informācijas nodošanai.

 Servitūta ceļu un privāto ceļu attīrīšanu no sniega pašvaldība nefinansē. Iedzīvotājiem, kuri vēlas saņemt pakalpojumu – ceļu attīrīšana no sniega – ir jāsazinās ar uzņēmēju, kas sniedz šādu pakalpojumu, un jānoslēdz savstarpēja vienošanās.

 Lūgums iedzīvotājiem – LAIKUS DOMĀT PAR CEĻU TĪRĪŠANU!  

 

Annas pagasts

 Annas pagastā 2018./2019.gada ziemas sezonā no sniega tiks attīrīti šādi pašvaldības autoceļi un ielas: Veršas-Veršu izgāztuve, Anna-Teikas, Anna-Varžupuriņš, Anna-Kantorkrogs, Kalnāji-Kantorkrogs, Tarlapi-Kazradzi, Grēveles-Lejas, Atte-Lejas, Atte-Muzejs, Teikas-Vējiņi, Kalnciems-Polsas-Ūsiņi, Azandas-Āmaņi, Jaunsmiķi-Grēveles, Kalēji-Kadilas, Kociņi-Dacvari, Grantskalni-Lupatas, Mūrnieki-Endzeliņi-Ērcene, Karjera-Ezeriņi, Upītes-Prēdeļi, Dimanti-Dālderi, Silmaču 2-Nākotnes 21, Lazdas-Sprekstes, Bērzi-Nākotnes,  Kamenes-Daugavas, Annas skola-Halle-Liedes, Silmaču iela, Nākotnes iela.

 Pašvaldības autoceļu tīrīšanu veiks SIA “Jaungrēveles”. Iedzīvotājiem par privāto ceļu tīrīšanu un samaksu par to jāvienojas individuāli ar uzņēmēju, kontakttālrunis:  29470664.

 

Ilzenes pagasts

Ilzenes pagasta teritorijā esošo pašvaldības autoceļu sniega tīrīšanas maršruti 2018./2019. gada ziemā prioritāra secībā, ņemot vērā skolēnu autobusa, piena savākšanas maršrutus un ceļu uzturēšanas klases: Āres-Tālā Dūre, Mežslokas-Rogas, Liepiņi-Jaunzemi, Jaunzemi-Darbnīcas, Darbnīcas- Līvāni, Siveci-Darbnīcas, Stūrīši-Grīvas, Onti-Gravas, Ezersokas-Muiža, Onti-Mežvidi, Paiķeni-Čonkas.
Pašvaldības autoceļu sniega tīrīšanas pakalpojumus veiks zemnieku saimniecība “Mērupe”.
Atbildīgais par pašvaldības autoceļu tīrīšanu un organizatorisko darbu Ilzenes pagasta pārvaldē – komunālās saimniecības vadītājs Gints ROZENBERGS, mob. tālrunis 25779981.
Piebraucamos ceļus uz individuālajām mājām tīrīs pēc pieteikuma par atsevišķu samaksu. Informāciju par pakalpojumu un cenu interesēties:
zemnieku saimniecība “Mērupe” 28358152 (Māris Kazāks)

Jaunalūksnes pagasts

 Pašvaldības autoceļus Jaunalūksnes pagastā, saskaņā ar iepirkuma rezultātiem, 2018./2019. gada ziemas periodā  attīrīs no sniega AS „Latvijas autoceļu uzturētājs” Alūksnes ceļu rajons.

 Lai iztīrītu ceļus uz privātmājām, pagasta  iedzīvotāji var interesēties pagasta pārvaldē, kuras darbinieki palīdzēs noorganizēt ceļa tīrīšanu (tālrunis 64354064 un 25447781).

 

Jaunannas pagasts

 Jaunannas pagastā 2018./2019. gada ziemas sezonā no sniega tiks attīrīti šādi pašvaldības autoceļi un ielas: Liepu iela, Upes iela, Dzirnavu iela, Centra iela, Krasta iela, Ievednes iela, Upleju iela, Jaunanna-Eizentāle, Jaunanna-Semani, Jaunanna-Guldupji, Vecais ceļš, Arāji-Alksnīši, Centrs-Jaunzemi, Dziļlejas-Kaijas, Rūķīši- Svari, Rūķīši-Gribažas, Gundegas-Augstāsala, Ievedne-Aizpure, Briedīši-Dimanti.

 Pašvaldības autoceļu tīrīšanu veiks SIA “Viļņi un I.S.A”. Iedzīvotājiem par privāto ceļu tīrīšanu un samaksu par to jāvienojas individuāli ar uzņēmēju, kontakttālrunis 29122005.

 

Jaunlaicenes pagasts

 Jaunlaicenes pagasta administratīvajā teritorijā sniega attīrīšanu no pašvaldībai piederošiem autoceļiem veiks SIA “Ozoli AZ” (tālrunis 29448848) autoceļiem: Jaunlaicene-Jānīši-Balti, Lucka-Šļukums-Stiliņi-Rēveļi (melnais segums), Lucka-Šļukums-Stiliņi-Rēveļi, Igrēni-Pilskalni, Auguļi-Apes robeža, Auguļi-Jenši, Šļukums-Auguļi, Klincu ceļš,

 VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”, Alūksnes ceļu rajons (tālrunis 29160419) autoceļiem: Jaunlaicene-Dauguļi-Vidzemes šoseja, Vēciņi-Brieži, Āres-Kundziņi-Vidzemes šoseja, Bambāļi-Tortuži-Dēliņkalns, Vidzemes šoseja-Apukalns, Karvas ceļš-Vecrullīši, Jaunlaicene-Kambari-Grūbe, Majorskola-Vārņi, Vidzemes šoseja-Apukalns, Lucka-Noras, Dienvidu iela-Attīrīšanas iekārtas., Auziņas-Ausmas, Centrs-Līgotņi, Centrs-Dravnieki, Jaunauguļi-Luguži, Dienvidu iela, Darbnīcu pievadceļš, V383-Galdusalas.

 Par privāto ceļu tīrīšanu un maksu iedzīvotājiem jāvienojas ar uzņēmējiem. Nepieciešamības gadījumā aicinām griezties Jaunlaicenes pagasta pārvaldē, kuras darbinieki palīdzēs noorganizēt privāto ceļu tīrīšanu (tālruņi 29489910 vai 64381146).

 

Kalncempju pagasts

 Kalncempju pagastā 2018./2019. gada ziemas sezonā no sniega tiks attīrīti šādi pašvaldības autoceļi un ielas: Parka iela, Ozolu iela, Ermiķi-Letes, Lūkuži-Gotlupi-Nāzupi, Cempji-Malaci, Ate-Augstiekalni-Niedras-4.ceļš, Žagatas-Cempji, Lauķi-Jāņkalni,  Vāverkalns-Egles.

 Pašvaldības autoceļu tīrīšanu veiks SIA “Jaungrēveles”. Iedzīvotājiem par privāto ceļu tīrīšanu un samaksu par to jāvienojas individuāli ar uzņēmēju, kontakttālrunis: 29470664.

 

Liepnas pagasts

Liepnas pagasta autoceļu saraksts, kuros darbus veic Liepnas pagasta pārvalde attīrīšanai no sniega 2018./2019.g. ziemas periodā:

 Muiža-Aizupe, Doktas-Viķerova, Muiža-Adamova, Adamova-Liepusala, Liepna-Līvāni 1, Liepna-Līvāni 2, Liepna-pagr.uz vidusskolu, Liepna-dzīv.māja „Seda”, Liepna-Dainas, Liepna-dz.māja „Liepna 104”, Liepna-Lut.baznīca, Liepna-Pirts, Dz.māja „Liepna 105”-dz.māja „Liepna 104”, Liepna-Saides, Strauti-Upmala, Polsas- Surikava, Franciskopole-Kavaci.

 Ceļi tiks uzturēti atbilstoši ceļu uzturēšanas klasēm ziemas periodā.

 Lai iztīrītu ceļus uz privātmājām, pagasta iedzīvotājiem individuāli jāvienojas ar uzņēmējiem par ceļu tīrīšanu un samaksu par to:

ZS „Plešulauzi” (Laimonis Sīpols) t. 26431206

ZS „Avoti” (Andris Zučiks) t. 28302973

ZS „Klajalkšņi” (Guntars Sniedzāns) t. 29173540

 

Malienas pagasts

 Malienas pagasta pārvalde informē, ka 2018./2019.gada ziemas periodā no sniega tiks attīrīti pašvaldībai piederošie ceļi: V396-Jaunās mājas, Pamatskolas ceļš Nr.1, Pagasts-P41, Tomsona pagrieziens-Sebežnieki, Miezīša ceļa gals-Baltaissils, Ērmaņi-Kraukļi, Ponkulene-Sviestiņi, Kopmaņi-Pūriņi, Brenci-Sakvārne, Vējiņi-Šķeleci, Jaunstrički-Jaunšķiņķi, Kaķi-Lenkava, P41-Cūku komplekss, P41-Aizvēji, Ķūderi-Lauziņi, Ūbuļi-Aizkalnieši, Vecais kantoris-Mērnieki, Lekmaņi-Mērnieki, Gundegas-Pārslas, Pamatskolas ceļš Nr. 2.

 Pašvaldības autoceļus no sniega attīrīs zemnieku saimniecība „CINGLERĪŠI”. Tālrunis:26487833

 Lai iztīrītu ceļus uz privātmājām, pagasta iedzīvotājiem individuāli jāvienojas ar uzņēmēju par ceļu attīrīšanu no sniega un samaksu par to. Malienas pagasta teritorijā ceļu tīrīšanas pakalpojumu sniedz:

SIA “RaviaS”, tālrunis: 29418242;

Z/S “Cinglerīši”, tālrunis: 26487833.

 

Mālupes pagasts

 Mālupes pagastā pašvaldības autoceļus tīrīs zemnieku saimniecība “Dzirnavu 8” tālrunis 29459612. Atbildīgais par pašvaldības autoceļu tīrīšanu un organizatorisko darbu ir Mālupes pagasta pārvaldes komunālās saimniecības pārzinis Dainis Ertmanis tālrunis 26348427.

 Ceļus tīrīs prioritārā secībā, sākot ar tiem, pa kuriem tiek veikti skolēnu pārvadājumi un kursē piena savākšanas transports. Ceļu tīrīšanas secība: Mālupe-Skola, Mālupe-Jasmīnes, Liepusalas-Straumes, Mālupe-Pienotava, Māras-Doktorāts, Mālupe-Priednieki, Mālupe-Priedulāji, Priedulāji-Kromuļi, Priedulāji-Kadiķi, Uplejas-Kalnāji, Mālupe-Purmala, Stradiņš-Mišķi, Mišķi-Ozolnieki, Stradiņš-Grundas, Sofikalns-Upeskrasti, Upeskrasti-Alodzene, Sofikalns-Mellupe, Darbnīcas-Rogas, Žērveļi-Driķukalns, Egļukalns-Salenieki, Katrīnburga-Bāterava, Sofikalns-Saulīši.

 Lai iztīrītu ceļus uz privātmājām, pagasta iedzīvotājiem individuāli jāvienojas ar uzņēmējiem, kas sniedz šādu pakalpojumu.

 

Mārkalnes pagasts

 Sniegu tīrīs šādos pašvaldības autoceļos: Vecāgas-Cirakalns- Šūpalas, Mežumuiža-Pakalni-Ezīšava-Vecāgas, Ezīšava-Mārkalne, Blekteskalns- Ceļmalas, Blekteskalns-Mežmalas, Ezīšava-Dekšņi, Vuķi-Ezerkalns, Siļķene-Zīles, Zemesbanka-Lielāsgāršas, Zemesbanka-Tamaci-Ķīvistene, Lielliepas-Mikalītes, Cirakalns-Silamalu krustojums, Silamalu krustojums-Silamalas.

 Ceļu tīrīšanu veiks SIA „A un A” (kontakttālrunis 29476324) un VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” (kontakttālrunis 26540552). Par privāto ceļu tīrīšanu un samaksu iedzīvotājiem jāinteresējas pie augstāk minētajiem uzņēmējiem.

 

Pededzes pagasts

 Pašvaldībai piederošos ceļus uzturēs kooperatīvā sabiedrība „Stars” šādos maršrutos: Pļevna-Stuborova, Ponkuļi-Puncene, Kūdupe-Kapsēta, Čistigi-Zagorje, Čistigi-Skaliņš, Pededze-Naumova, Snopova-Brūklenāji, Ķurši-Kapsēta, Orlīši-Boiņica, Zabolova-Bīberi-Bairīši, Zabolova-Rudzīši, Stuborova-Šeļehova, Kūdupe-Vokica, Kūdupe-Pļitka, Ķurši-Gundegas, Vjazina-Muratovs, Vjazina-Sterženova, Rūķi- Krustceles.

 Iedzīvotājiem par privāto ceļu tīrīšanu jāinteresējas pie uzņēmēja, K/S „Stars” (tālrunis 26341094).

 

Veclaicenes pagasts

 Veclaicenes pagasta pārvalde informē, ka 2018./2019. gada ziemas sezonā no sniega tiks attīrīti sekojoši pašvaldības valdījumā esošie autoceļi: Vidzemes šoseja-Romeškalns, Sauleskalns-Lauciņi, Krustiņi-Kūriņkalns, Druskas-Bajāri, Druskas-Kalnalielpūrāni, Ieviņas-Raudiņas, Korneti-Slokas, Ezerkrasti-Papardes, Papardes iela, Strautiņi-Renci, Meduskalns-Jaunvāveres, Mazais Baltiņš-Airītes, Reitnieki-Vosvas, Cīņas-Maskaļi, Dzintari-Cīņas, Akmentiņi-Vēzes (Gāzes mērīš. stac.), Intukalns-Cīruļi, Vidzemes šoseja-Liepas, Dzintari-Mišas, Paiķa stāvvieta-Dzintari, Bārdaskrogs-Paiķi, Avoti-Vidzemes šoseja, Ilgupes-Laursons, Krustiņi-Akmentiņi, Krustiņi-Rūpnieki.

 Servitūta ceļu un privāto ceļu attīrīšanu no sniega pašvaldība nefinansē, ceļu īpašniekiem, kuri vēlas saņemt pakalpojumu – ceļu attīrīšana no sniega – ir jāsazinās ar uzņēmēju, kas sniedz šādu pakalpojumu un jānoslēdz savstarpēja vienošanās.

Veclaicenes pagastā esošos pašvaldības ceļus, saskaņā ar iepirkumu, no sniega attīrīs individuālā darba veicējs Andris Bēters tālrunis: 26141345 un Ziemera pagasta R. Nikolajeva zemnieka saimniecība “Melnacene”, tālrunis: 28600338. Nepieciešamības gadījumā aicinām pagasta iedzīvotājus griezties Veclaicenes pagasta pārvaldē, kuras darbinieki palīdzēs noorganizēt ceļu tīrīšanu (tālrunis: 28381507 vai 64329018).

 

Zeltiņu pagasts

 Autoceļus Zeltiņu pagastā tīrām ar pagasta pārvaldes traktoru mašīnu-iekrāvēju B-MI.

 Autoceļi tiek tīrīti šādā secībā: Zeltiņi-Zemītes, Krastiņi-Krūmiņi, Aptieka-Ieviņas, Lejnieki-Lielpaldi, Ieviņas-Laimiņas, Rožukalns-Ziemeļi, Pumpuri-Skola, Grēveles-Ciemgaļi.

 Pārējie autoceļi netiek tīrīti katru dienu. Tīrīšanas nepieciešamību izvērtē pagasta ceļu meistars Didzi Zaķis.

 Par ceļu tīrīšanu iedzīvotāji var zvanīt ceļu meistaram Didzim Zaķim pa tālruni 26335750 (LMT)

 Gadījumā, ja sniega daudzums ir tāds, ka ar pagasta pārvaldes traktoru nevaram iztīrīt, sniegu tīra AS „Latvijas autoceļu uzturētājs” Alūksnes ceļu rajons.

 

Ziemera pagasts

 Ziemera pagasta pārvalde informē, ka 2018./2019. gada ziemas sezonā no sniega tiks attīrīti sekojoši pašvaldībai piederošie autoceļi: Māriņkalns-Karva, Māriņkalns, Tautas nama ceļš, Māriņkalna apvedceļš, Vistaskalns – Svārupi, Pagastmājas ceļš, 1.pamatskolas ceļš, 2.pamatskolas ceļš, Parka iela, Nākotnes iela, Nākotnes 1 iela, Jakumi-Pušpuri, Ratenieki-Tāleši, Jaunzemi-Odiņi, Sauleskalns-Anti, Šļukums-Māriņkalns, Stūrīši-Elisi, Stāmeri-Liepkāji, Rijukalns-Vengerski, Pamatskola-Priedulejas, Pamatskola-Metumi, Šļukums-Māriņkalns, Šļukums-Jāņkalni-Ignašas, Priedulejas-Maltavnieki, Indrāni-Šķersti, Ziemeri-Murati, Ziemeri-Šļukums, Birži-Bleteskalns, Atvases-Ziemeļnieki, Stūrīši-Ziemeri, Veclaicenes robeža-Ērņi. Minētie autoceļi  tiks tīrīti prioritārā secībā, sākot ar tiem, pa kuriem tiek veikti skolēnu pārvadājumi un kursē piena savākšanas transports.

 Pašvaldības autoceļus no sniega attīrīs Ziemera pagasta R. Nikolajeva zemnieka saimniecība “Melnacene”, tālrunis: 28600338. Nepieciešamības gadījumā aicinām iedzīvotājus griezties Ziemera pagasta pārvaldē, kuras darbinieki palīdzēs noorganizēt ceļu tīrīšanu (tālrunis: 26426880 vai 6481119).

 Lai iztīrītu ceļus uz privātmājām, pagasta iedzīvotājiem individuāli jāvienojas ar uzņēmēju par ceļu attīrīšanu no sniega un samaksu par to. Ziemera pagasta teritorijā ceļu tīrīšanas pakalpojumu sniedz: Ziemera pagasta R. Nikolajeva zemnieka saimniecība „Melnacene”, tālrunis: 28600338.