Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas skolnieks dosies uz Šveici «ēnot» Latvijas zinātniekus Eiropas Kodolpētniecības centrā - Alūksnes novads

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas skolnieks dosies uz Šveici «ēnot» Latvijas zinātniekus Eiropas Kodolpētniecības centrā

2019. gada 4. februārī – Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) Ēnu dienā, kas notiks 13. februārī, pieciem vidusskolēniem piedāvā unikālu iespēju – «ēnot» Latvijas zinātniekus pasaulē lielākajā daļiņu fizikas laboratorijā – Eiropas Kodolpētnie-cības centrā (CERN) Šveicē. Viena no «ēnām» būs Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas skolnieks Aleksandrs Graņicins.

RTU unikālajam piedāvājumam – «ēnot» CERN zinātnisko līdzstrādnieku, RTU Augstas enerģijas daļiņu fizikas un paātrinātāju tehnoloģiju centra direktoru, profesoru Tomu Torimu un doktorantu Artūru Ivanovu – atsaucās rekordliels skolēnu skaits. CERN pārstāvji, detalizēti iepazīstoties ar skolēnu motivācijas vēstulēm, lēma iespēju doties uz CERN piešķirt pieciem skolēniem – Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas skolniekam Aleksandram Graņicinam, Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas skolniekam Kārlim Baldonim, Liepājas Raiņa 6. vidusskolas skolniecei Ilzei Baumgartei, Rīgas Valsts 3. ģimnāzijas skolniecei Paulai Niedingai un Daugavpils Krievu vidusskolas-liceja skolniecei Valentīnai Elizabetei Dzjumanei.
Pateicoties Latvijas uzņēmumu atbalstam, uz CERN iespējams doties pieciem, nevis četriem skolēniem, kā tas bija plānots iepriekš. RTU pateicas par atbalstu SIA «DATI Group», AS «SAF Tehnika», SIA «Primekss» un SIA «Baltic Scientific Instruments».
Vidusskolēniem būs iespēja iepazīties ar CERN, RTU zinātnieku darbību tajā un augstas enerģijas daļiņu fizikas pētījumiem, piedaloties neaizmirstamā piedzīvojumā pasaulē lielākajā daļiņu fizikas laboratorijā. Izdevumi par ceļu un viesnīcu Šveicē no 12. līdz 14. februārim tiks apmaksāti.

Ekskluzīvajā augstas enerģijas daļiņu fizikas pētniecības centrā, kur tiek veikti globāli atklājumi, piemēram, ir izgudrots internets un, izmantojot Lielo hadronu paātrinātāju, pierādīta Higsa bozona – elementārdaļiņu, kas piešķir matērijai masu – eksistence, strādā vairāki zinātnieki no Latvijas. CERN galvenais darbības mērķis ir starptautiskas liela mēroga pētnieciskas infrastruktūras darbības nodrošināšana augstas enerģijas daļiņu fizikas pētījumiem. Vienlaikus tā ir arī vieta, dažādiem ekspertiem sadarboties pētniecībā, tehnoloģijās un inovācijā, radot un pēcāk ražošanā ieviešot ikdienā izman-tojamas lietas un pakalpojumus. Te jāmin tādas nu jau par ikdienišķām kļuvušas lietas kā internets, skārienjūtīgie ekrāni, datortomogrāfijas aparāti medicīnā utt.

RTU jau tradicionāli piedalās Ēnu dienā, lai 9.–12. klases skolēnus iepazīstinātu ar zi-nātnieku ikdienas darbu un inženierzinātņu izaicinājumiem.

Ēnu diena ir pasaulē atzīta «Junior Achievement» karjeras izglītības programma sko-lēniem, lai iepazīstinātu jauniešus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, palīdzot jau laikus izvēlēties profesiju un sagatavoties darba tirgum. Ēnu dienā skolēni apmeklē kādu darba vietu, vērojot sev interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu.

Skip to content