Izsludināta nomas tiesību izsole Pilssalas multifunkcionālās ēkas telpu daļai

Alūksnes novada pašvaldība ir izsludinājusi multifunkcionālās servisa ēkas Pilssalas ielā 10, Alūksnē, daļas nomas tiesību izsoli.

Objekta lietošanas mērķis ir ēdināšanas pakalpojumu sniegšana ar iespējamiem papildu pakalpojumiem viesu atpūtas un plašizklaides nodrošināšanai, un publisku sanitāro telpu pakalpojuma sniegšana

Nomas tiesību noteikumi, līguma projekts, kā arī cita ar izsoli saistīta informācija pieejama ŠEIT.