Iesniegs projektu Alūksnes ezera iekšezera tīrīšanai

 Alūksnes novada dome 26. septembra sēdē pieņēma lēmumu atbalstīt pašvaldības piedalīšanos partnera statusā biedrības “Ezeru un purvu izpētes centrs” projektā “Aizaugušu ezeru un degradētu kūdrāju ilgtspējīga izmantošana: pielāgošanās klimata pārmaiņām un bio-ekonomikas veicināšana” (“Lake 4 LIFE”) LIFE programmā.

 Minētais projekts ir saistīts ar Alūksnes iekšezera attīrīšanu no dūņu nosēdumiem. Jau aizvadītajā gadā pašvaldība bija sagatavojusi projektu ar līdzīgu mērķi, tomēr tas atbalstu neguva. Tā kā iekšezera tīrīšana ir nepieciešama, šogad sagatavots jauns projekts, kas nedaudz atšķiras no iepriekšējā.

 – Iepriekšējā projektā bijām paredzējuši, ka no iekšezera izņemtās dūņas pārvedīs uz kādu karjeru vai izstrādātu kūdras purvu, lai tajās audzētu kādas kultūras, tādā veidā dūņas tālākizmantojot. Tomēr šāda veida projektiem bija liela konkurence un mums finansējums tika atteikts, taču sniegti ieteikumi, kādā virzienā strādāt. Šobrīd jaunajā projektā uzsvaru vairs neliekam uz zinātnisku izpēti, bet inovācijām – paredzam, ka no ezera izņemtās dūņas nekur netiks vestas, bet izmantotas turpat, ezera piekrastē, piesārņojumu noārdot ar speciālām baktērijām un teritoriju labiekārtojot. Nozīmīga daļa šī projekta aktivitāšu būs saistīta arī ar sabiedrības informēšanu, – skaidro pašvaldības aģentūras “ALJA” direktors Māris Lietuvietis.

 Viņš norāda, ka projekta iespējamās kopējās izmaksas ir 4,7 miljoni eiro un programmas LIFE finansējums varētu būt virs 4 miljoniem, savukārt, ja projektu atbalstīs, pašvaldības indikatīvais līdzfinansējums 600 000 EUR apmērā būs nepieciešams četru gadu periodā.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste