Iestādes pārceļas uz telpām Dārza ielā 11

Alvita Grīvnieka foto

Noslēdzoties būvdarbiem Alūksnes novada pašvaldības administratīvajā ēkā Dārza ielā 11, no pagaidu telpām uz Dārza ielu 11 pārceļas valsts iestādes un citi telpu nomnieki. Pirmās uz administratīvo ēku pārcēlās valsts iestādes, pakāpeniski ēkā atgriezīsies arī pašvaldības administrācija un pašvaldības iestādes.

KLIENTU APKALPOŠANU ADMINISTRATĪVAJĀ ĒKĀ DĀRZA IELĀ 11 JAU ATSĀKUŠAS VALSTS IESTĀDES UN INSTITŪCIJAS:

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde 

Valsts ieņēmumu dienests 

Valsts zemes dienests 

Zvērināts advokāts G.Priedītis

SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” 

Valsts vides dienests 

Lauku atbalsta dienests 

Visu augšminēto iestāžu telpas atrodas Alūksnes novada pašvaldības administratīvās ēkas Dārza ielā 11, 1. stāvā.

NO 5. DECEMBRA APMEKLĒTĀJU PIEŅEMŠANU DĀRZA IELĀ ATSĀK:

Alūksnes novada pašvaldības iestādes – BŪVVALDE un BĀRIŅTIESA.

Abas minētās iestādes atradīsies to iepriekšējās telpās 2. stāvā.

LŪDZAM SEKOT INFORMĀCIJAI par Alūksnes novada pašvaldības administrācijas un iestāžu atgriešanos administratīvajā ēkā Dārza ielā 11.