Līdzfinansēs daudzdzīvokļu māju pagalmu labiekārtošanu, pieslēgumus ūdensapgādei un kanalizācijai, nebūs projektu konkursa biedrībām

Alūksnes novada pašvaldība šogad līdzfinansēs daudzdzīvokļu māju piesaistīto zemesgabalu (pagalmu) labiekārtošanu, kā arī nekustamo īpašumu pieslēgšanu centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai fiziskām personām. Savukārt sabiedriski nozīmīgo projektu konkurss biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskām organizācijām 2020. gadā nenotiks.

Martā – daudzdzīvokļu māju pagalmu labiekārtošanas projektu iesniegšana

No 1. līdz 31. martam Alūksnes novada pašvaldībā varēs iesniegt projektu pieteikumus, lai pretendētu pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai daudz­dzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai.

Šo līdzfinansējumu pašvaldība piešķir pēc saistošo noteikumu Nr.24/2014 “Par līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai” nosacījumiem.

Aprīlī pieņems pieteikumus nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētai ūdensapgādes/kanalizācijas sistēmai

Savukārt no 1. līdz 30. aprīlim pašvaldībā varēs iesniegt pieteikumus pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai.

Šo līdzfinansējumu pašvaldība piešķir, pamatojoties uz saistošajiem noteikumiem Nr.10/2017 “Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai”.

Konsultācijas par līdzfinansējuma saņemšanu

Interesenti, kas vēlas iesniegt pieteikumu minēto pašvaldības līdzfinansējumu saņemšanai, aicināti iepazīties ar saistošajiem noteikumiem www.aluksne.lv sadaļā Pašvaldība/Dokumenti/Saistošie noteikumi. Konsultācijas par nepieciešamo dokumentu sagatavošanu abu projektu konkursu sakarā sniegs Alūksnes novada pašvaldības Īpašumu nodaļas vadītājs Ingus Berkulis, e-pasts: ingus.berkulis@aluksne.lv, tālrunis 28686707.

Nenotiks sabiedriski nozīmīgo projektu konkurss biedrībām

Savukārt projektu konkurss biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskām organizācijām sabiedriski nozīmīgu projektu īstenošanai šogad netiks izsludināts, jo šī gada pašvaldības budžetā šim mērķim nav paredzēti līdzekļi.

Līdz ar to 2020. gadā pašvaldība nelīdzfinansēs biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju projektus pēc pašvaldības saistošo noteikumu “Par Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski nozīmīgiem projektiem” kritērijiem, kas paredzēja iesniegto projektu izskatīšanu divreiz gadā – martā un septembrī. Gadījumā, ja kāda biedrība pretendēs uz Eiropas Savienības vai citu fondu līdzfinansējumu projektam, par katru šādu gadījumu dome lems atsevišķi, kā tas paredzēts saistošajos noteikumos.