Informācija par priekšlikumiem par Alūksnes novada pašvaldības mežu apsaimniekošanas plānu 2020.-2024. gadam

Alūksnes novada pašvaldība aicināja iedzīvotājus līdz 3. martam (ieskaitot) izteikt viedokļus un priekšlikumus par jauno Alūksnes novada pašvaldības mežu apsaimniekošanas plānu 2020.-2024. gadam.

Iespēju izteikt viedokli izmantojusi viena persona, kuras sniegtais komentārs ir:

 “Izstrādātais plāns būs labs palīgs pašvaldības mežu apsaimniekotājiem.
Atbalstāma ir prakse, ka pašvaldības pārvaldes slēdz līgumus ar mednieku kolektīviem par mežu platību apmedīšanu. Savukārt medniekiem vajadzētu līgumos noteikt par pienākumu ziņot pašvaldībai par novērotiem zvēru postījumiem mežā, kā arī par nozīmīgiem meža audžu postījumiem pēc vētrām. Tas dotu iespēju meža apsaimniekotājiem operatīvi rīkoties, lai reaģētu uz radušos situāciju.”

Ar Alūksnes novada pašvaldības mežu apsaimniekošanas plānu iepazīties bija iespējams:

  • elektroniski Alūksnes novada pašvaldības mājas lapā www.aluksne.lv sadaļā Sabiedrība/Sabiedrības līdzdalība/Aktuālās apspriešanas,
  • klātienē Alūksnes novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Dārza ielā 11, Alūksnē, 1. stāvā,
  • Alūksnes novada Sabiedrības centrā.

Priekšlikumus varēja iesniegt:

  • nosūtot elektroniski uz e-pastu mezzinis@aluksne.lv,
  • iesniegt klātienē Alūksnes novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Dārza ielā 11, Alūksnē, 1. stāvā,
  • Alūksnes novada Sabiedrības centrā.

Informācija par viedokļu un priekšlikumu iesniegšanu par Alūksnes novada pašvaldības mežu apsaimniekošanas plānu bija izvietota:

Alūksnes novada pašvaldības mājas lapā www.aluksne.lv 2020. gada 18. februārī:

Alūksnes novada pašvaldības kontā facebook.com 2020. gada 17. februārī:

Laikrakstā “Alūksnes un Malienas Ziņas” 2020. gada 21. februāra un 25. februāra numuros:

Portālā www.aluksniesiem.lv 2020. gada 21. februārī: