IZSLUDINĀTA PIETEIKŠANĀS “ALŪKSNES NOVADA JAUNIEŠU INICIATĪVU PROJEKTU KONKURSAM 2020”

Alūksnes novada pašvaldība sadarbībā ar Alūksnes Bērnu un jauniešu centru izsludina pieteikšanos “Alūksnes novada jauniešu iniciatīvu projektu konkursam 2020”.

Šogad atbalstāmas šādas prioritātes:

  1. Aktivitātes un pasākumi, kas izceļ Alūksnes vērtības (Alūksnei 100);
  2. Radošas pašizpausmes aktivitātes (piemēram, pasākumi, akcijas, kurās izceļ literatūru vai dzeju, radošās darbnīcas, izstāžu veidošana u.c.);
  3. Pagastu jauniešu veidotas aktivitātes vietējās sabiedriskās dzīves uzlabošanai;
  4. Aktīva dzīvesveida popularizēšana (piemēram, sporta sacensības, aktivitātes);
  5. Neformālās mācīšanās aktivitātes, pasākumi par veselību, vides aizsardzību, bezatkritumu dzīvesveidu.

Projekta iesniedzējs ir Alūksnes novada jaunietis vai jauniešu grupa vecumā no 13-25 gadiem (ieskaitot), kuram/-iem pieejamais finansējums vienam projektam ir līdz 300 EUR.

Projekta pieteikumus jāiesniedz līdz 2020. gada 14. aprīlim, pulksten 17.00 vienā eksemplārā (projekta visām lapām jābūt sastiprinātām kopā), nogādājot personīgi Alūksnes Bērnu un jauniešu centrā, Dārza ielā 8a, Alūksnē, LV-4301, vai nosūtot pa pastu uz norādīto adresi. Projekta elektroniskā versija jānosūta uz e-pastu jauniesi.abjc@gmail.com līdz 2020. gada 14. aprīļa, pulksten 17.00. Projekta pieteikumi, kas iesniegti pēc noteiktā termiņa, netiek izskatīti un tiek atdoti Iesniedzējam! Ņemot vērā valstī noteikto ārkārtas stāvokli, sekojiet līdzi projektu iesniegšanas un realizācijas termiņiem!

Ikvienam interesentam pieejamas konsultācijas par projekta sagatavošanu un citiem jautājumiem, iepriekš piesakoties un sazinoties ar ABJC jaunatnes lietu speciālisti Unu Tomiņu (e-pasts: una.tomina@aluksne.lv; tālrunis: 64322402).

Visus ar konkursu saistītos dokumentus, tajā skaitā nolikumu atradīsi šeit: ej.uz/AluksnesJIP2020

2019. gada projektu realizētāju pieredze:

Projekta “Serve. Uzbrukums. Bloks.” koordinatore Samanta Adlere: “Pats lielākais ieguvums rakstot šo projektu viennozīmīgi ir pieredze. Es nekad iepriekš to vēl nebiju darījusi. Šis bija mans pirmais projekts un pats neaizmirstamākais noteikti.”

Projekta “Bebru Valstībā” koordinatore Sanija Jansone: “Iniciatīvu projekts ir lielisks atspēriena punkts ieceru realizācijai pagastos, lai arī sākumā nodefinēt savu ideju “uz papīra” ir liels izaicinājums, bet, kad projekts ir realizēts Tu izjūtu lielu gandarījuma sajūtu!”

ABJC brīvprātīgais sabiedrisko attiecību jautājumos
Aleksandrs Mellītis

Skip to content