Par profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestāžu darbu ārkārtējās situācijas laikā

Cienījamie vecāki!

Iepriekš sagatavotajā Alūksnes novada pašvaldības paziņojumā par izglītības iestāžu darbu ārkārtējās situācijas laikā informējām, ka nodarbības pašvaldības profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestādēs un programmās nenotiks un tiks veikts maksas pārrēķins par periodu, kurā nodarbības nenotiks.

Šobrīd kultūrizglītības profesionālās ievirzes izglītības iestādes ir saņēmušas ieteikumus no Latvijas Nacionālā kultūras centra, kā nodrošināt attālinātu darbu ārkārtējās situācijas laikā. Šeit apkopota informācija no profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestādēm.

Alūksnes Mūzikas skola attālinātu darbu nodrošinās visās profesionālās ievirzes izglītības programmās. Skola nenodrošinās nodarbības tikai pirmsskolas interešu izglītības programmās – Dziedāšanas grupu un Sagatavošanas klašu audzēkņiem.

Alūksnes Mākslas skola attālinātu darbu nodrošinās visās profesionālās ievirzes izglītības programmās. Skola nenodrošinās nodarbības šādās interešu izglītības programmās: pirmskolas vecuma zīmēšanas un veidošanas klasēs, vizuāli plastiskā māksla pirmklasniekiem no 7 gadiem, vizuāli plastiskā māksla sākumskolas vecumā no 2. līdz 6. klasei, vizuāli plastiskā māksla jauniešiem no 7. līdz 12. klasei, vizuāli plastiskā māksla pieaugušajiem.

Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolā treniņi nenotiks. No Izglītības un zinātnes ministrijas Sporta departamenta saņemts skaidrojums un ieteikums neorganizēt attālinātu mācību procesu specifikas dēļ. Skolā pieņemts lēmums SSG līdz MT-6 grupām attālinātu mācību procesu nenodrošināt, bet treneri attālināti informēs šo grupu audzēkņus un vecākus par ieteicamo darbu mājās šajā periodā. MT-7-ASM grupu bērniem tiks nodrošināts darbs attālināti. Sporta veidu īpatnību dēļ arī tas nebūs iespējams 100% apjomā, tādēļ būsim solidāri un audzēkņus, sporta veidus un vecākus nešķirosim – vecāku līdzfinansējuma maksa ārkārtas situācijas laikā netiks piemērota.

Jaunannas Mūzikas un mākslas skola attālinātu darbu nodrošinās visās profesionālās ievirzes izglītības programmās. Skola nenodrošinās nodarbības šādās interešu izglītības programmās: zīmēšanas grupa pirmsskolai, sagatavošanas grupa vizuāli plastiskajā mākslā, dziedāšanas grupa pirmsskolai, sagatavošanas klases klavierspēlei un kokles spēlei.

Alūksnes Bērnu un jauniešu centra interešu izglītības programmas klātienē nenotiks. Attālinātu darbu nodrošinās daļa interešu izglītības programmu, ņemot vērā katras programmas darba specifiku. Centrs nenodrošinās nodarbības pirmsskolas interešu izglītības programmās.

Audzēkņiem, kuriem nenotiks nodarbības, tiks veiktas izmaiņas vecāku līdzfinansējumā.

Lūdzam visus uz sapratni – situācija ir mainīga un arī informācija mainās. Pašvaldība turpinās informēt par pašvaldības izglītības iestāžu plāniem, kā organizēt darbu ārkārtējās situācijas laikā.

Aicinām neskaidrību gadījumā sazināties ar attiecīgo izglītības iestādi!

Sagatavoja: Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Skip to content