Bāriņtiesa aicina sniegt informāciju par bērnu aprūpi ārkārtējās situācijas laikā

Saistībā ar koronavīrusa COVID-19 izplatību un visā Latvijas Republikas teritorijā izsludināto ārkārtējo situāciju līdz š.g. 14. aprīlim, un Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumu Nr.103 “Par ārkārtas situācijas izsludināšanu”, Alūksnes novada bāriņtiesa aicina Alūksnes novada iedzīvotājus sniegt informāciju (rakstot uz elektroniskā pasta adresi: barintiesa@aluksne.lv vai zvanot darba dienās darba laikā 64323129, 26411168), vai Alūksnes novadā ir bērni, kuri valstī noteikto iebraukšanas ierobežojumu dēļ pašlaik atrodas tuvinieku aprūpē bez likumiskas pārstāvības, vai atrodas vieni paši, jo vecāki ir izbraukuši ārpus valsts.

Tāpat aicinām iedzīvotājus sniegt informāciju, vai nepieciešama palīdzība bērniem, kuru vecākiem jāatrodas pašizolācijā, kā arī, vai aizgādnībā esošo personu (personu ar ierobežotu rīcībspēju) aizgādņi ir Latvijā un vai ir nodrošināts nepieciešamais atbalsts personai ar ierobežotu rīcībspēju.

Par minētajiem gadījumiem ārpus bāriņtiesas darba laikā informēt Valsts policiju, zvanot uz numuru 110 vai 112.

Ja vecāki neilgu laika periodu ir spiesti atstāt bērnu citas personas aprūpē, nepieciešams izdot pilnvaru bērna pārstāvībai. To ir iespējams izdarīt attālināti, izmantojot Latvijas notāru pakalpojumus neatkarīgi no tā, kurā valstī vecāks šobrīd atrodas – https://www.latvijasnotars.lv/articles/latvijas-notaru-pakalpojumi-pieejami-attalinati-iepazistiet-digitalakos-no-tiem.

Sagatavoja: Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Skip to content