Liepnas svētkos atklāj atjaunoto estrādi

 Laikā, kad liepas zied un smaržo, no liepām ir izaudzis Liepnas pagasts, kā senāk dēvēja – Līpnas. Šogad vasara Liepnā iesākās mazliet citādāk, ar ilgošanos, gaidām un cerībām. Viena no cerībām ir piepildījusies – sapņotā brīvdabas estrādes “Saidupīte” pārbūve, lielākais notikums, ar ko lepojamies un apdziedam, izdejojam ar prieku un pozitīvām sajūtām, par lielāku estrādi, par telpām, kur pārģērbties, par plašāku skatuvi.

 Liepnas pagasts 25. jūlijā svinēja svētkus, mazliet neierasti, jo nenotika “Nakts volejbols”, bet ar mazākām sporta aktivitātēm sākām svētku dienu, mūs pat lutināja laika apstākļi un spīdēja saulīte, līdz ar to varējām izbaudīt iecerētās ūdens aktivitātes un citas, kas notika arī uz sauszemes un aizrāva gan mazus, gan lielus.

 Savukārt tautas namā bija iespēja aplūkot rokdarbu pulciņa darbu izstādi, iegādāties kādu pašu gatavotu vai rūpnieciski ražotu produktu. Savukārt vakarā ikviens bija aicināts apmeklēt brīvdabas estrādes “Saidupīte” svinīgo atklāšanas uzvedumu “Kas jāzina meitiņām”, kurā piedalījās pašmāju amatiermākslas kolektīvi, dramatiskais kolektīvs “Troksnis”, režisore Inese Toka, sieviešu vokālais ansamblis “Noskaņa”, vadītāja Lilita Spirka, vidējās paaudzes deju kolektīvs un dāmu deju kopa “Veldze”, vadītāja Ludmila Uglovska, kas dziedāja, dejoja, spēlēja un vakarēja, jo tika celtas gaismā tautasdziesmas, kas izrunātas tikai Liepnai raksturīgā izloksnē, izskanēja īpašāk. Neizpalika arī rotaļas ar Liepnas pagasta teicēju iedziedātu “bolsi”, viena no tām deja “Šaine”, kur tika aicināti arī viesi piedalīties, lai mazliet izjustu Liepnas jeb Līpnas gaisotni un varbūt pat turpinātu tradīcijas. Runājot par tradīcijām, nepamanītas nepalika saimnieku un saimnieču dienas, kas tiek atzīmētas 25. un 26. jūlijā, tās ir Jēkaba un Annas dienas. Svētku vakars turpinājās ar atklāšanas zaļumballi.

 Estrāde pārbūvēta Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektā “Aktīvas atpūtas vietas “Saidupe” estrādes pārbūve pasākumu kvalitātes uzlabošanai”. Kopējās projekta izmaksas ir 39 216,98 EUR. No tām attiecināmās izmaksas ir 15 000,00 EUR. ELFLA finansējums 90% apmērā no attiecināmajām izmaksām jeb 13 500,00 EUR, Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējums 10% apmērā no attiecināmajām izmaksām jeb 1500,00 EUR, neattiecināmās izmaksas 24 216,98 EUR apmērā.

 Sveicot svētkos, pateicamies arī estrādes projektētājiem, atbalstītājiem, dalībniekiem. Paldies Alūksnes novada pašvaldībai, Liepnas pagasta pārvaldei, Eiropas lauksaimniecības fondam lauku attīstībai, Lauku atbalsta dienestam, būvfirmai SIA “Rufs”, Alūksnes lauku partnerībai, tāpat liels paldies ikvienam, kurš līdzdarbojās šī projekta realizācijā!

 Patiess prieks par to, ka ieguvēji esam mēs visi, gan dalībnieki, gan skatītāji!

Lienīte Trivole,
Liepnas tautas nama vadītāja