Traktortehnikas ikgadējās valsts tehniskās apskates Apes un Alūksnes novados

Traktortehnikas ikgadējās valsts tehniskās apskates laiki un vietas Apes un Alūksnes novados 2021.gadā

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra atgādina, lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk., arī pirms pavasara darbu uzsākšanas, traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei. Apskates laikā vadītājam jābūt līdzi derīgai atbilstošas kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai un jābūt derīgai OCTA polisei. No 2017.gada 1.jūlija par Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem varēs norēķināties TIKAI ar bezskaidras naudas masājumu. Tālrunis: 25748191 vai www.vtua.gov.lv               
Novads Apdzīvotas vietas nosaukums Datums Laiks Datums Laiks Datums Laiks Vietas adrese
Apes Ape 07.04. 11:00 05.05. 11:00 02.06. 11:00 Skolas iela 4 (centrs)
Kalpaki     05.05. 13:30     “Kalpaki”  (Latv. A/C uzturētājs)
Vireši 07.04. 13:00 06.05. 11:00     “Vecvireši (Pie pagastnama)
Vidaga 07.04. 14:30 06.05. 12:00     “Ezerkrasti” (pie darbnīcām)
Trapene 08.04. 11:00 06.05. 14:00 02.06. 12:30 “Centra darbnīca” (pie darbnīcām)
Gaujiena 12.04. 11:00 10.05. 11:00 02.06. 15:00 “Darbnīcas” (pie darbnīcām)
Alūksnes Alsviķi 12.04. 15:30     03.06. 11:00 “Stūri 2” (pie Alsviķu profesionālās skolas)
Strautiņi 14.04. 11:00 12.05. 11:00     “Strautiņu administratīvā ēka” (pie vecā kantora)
Zeltiņi 14.04. 12:30 12.05. 12:00 03.06. 12:30 “Darbnīcas” (pie darbnīcām)
Ilzene 14.04. 14:00 12.05. 13:30     “Sprigulītis” (pie darbnīcām)
Liepna 15.04. 11:00 13.05. 11:00 07.06. 11:00 “Mehāniskās darbnīcas” (pie darbnīcām)
Sofikalns 15.04. 14:00         “Sofikalns 1” (pie Alodzenes un Purmalas krustojuma)
Beja     13.05. 14:00     “Teikas 1” (Beja)
Mālupe 19.04. 11:00 17.05. 11:00     “Sturīši” (aiz pieturas laukumā)
Maliena 19.04. 12:30 17.05. 13:30 07.06. 13:00 “Maks” (pie pagastmājas)
Kalncempji     19.05. 11:00 09.06. 11:00 “Cempji 2” (pie pagastnama)
Anna     19.05. 13:00 09.06. 13:00 “Vārpas” (teritorijā)
Jaunanna 21.04. 11:00         “Zaļumnieki” (pie kaltēm)
Ziemeri 22.04. 11:00     10.06. 11:00 “Atvases” (pie ziemera bijušā veikala)
Veclaicene 22.04. 12:30 20.05. 11:00     “Veclaicenes pagasta pārvalde” (Korneti)
Jaunlaicene 26.04. 11:00 20.05. 14:00 10.06. 14:00 “Līgotņi 1” (pie Jaunlaicenes tautas nama)
Māriņkalns 26.04. 15:30         “Krustceles” (pie Ziemeru tautas nama)
Kolberģis 28.04. 10:40         “Zīles” (pie pagastnama)
Mārkalne 28.04. 12:00 24.05. 11:00     “Pagastmāja” (pie pagastnama)
Stuborova     24.05. 13:00     “Senatnes koks” (Stuborova)
Zaiceva 29.04. 11:00 26.05. 11:00 14.06. 11:00 “Darbnīcas“ (Zaiceva) 
Skip to content