Apseko “Sīļu” un “Kalnadruvu” teritoriju

  Alūksnes novada pašvaldības un Būvvaldes speciālisti šopavasar apseko “Kalnadruvu” un “Sīļu” teritoriju ielas Alūksnē.

 Apsekošanā tiek pārbaudītas vietas, kur ceļu nodalījuma joslā ir izvietoti atsevišķi objekti, iestādīti koki, krūmi, puķes, līdz ar to veidojot apaugumu, kas apgrūtina satiksmes redzamību, pārvietošanos pa ielām un to uzturēšanu, apstādījumi elektrolīniju aizsargjoslā vai pie sadales skapjiem, kā arī vietas, kur ārpus zemes īpašuma robežām ir izbūvēti žogi, piebraucamie ceļi un laukumi.

 “Kalnadruvas” un “Sīļi” laika gaitā būvniecības normu atvieglojumu rezultātā no mazdārziņu teritorijas, kas bija apdzīvotas tikai vasarā, šobrīd ir kļuvusi par visu cauru gadu apdzīvotu savrupmāju apbūves teritoriju, un daudzviet dārza mājiņu vietā uzbūvētas dzīvojamās mājas. Diemžēl šīm pārvērtībām līdzi nevar tikt normālai apbūvei nepieciešamā infrastruktūra un konkrēti – ielu platums, jo šajā teritorijā esošās ielas savulaik bija vien saimnieciskas nozīmes piebraukšanas ceļi. Līdz ar to ielu ikdienas uzturēšana ir sarežģīta, īpaši arī tādēļ, ka daudzviet iedzīvotāji ārpus sava zemesgabala robežas ielu malās ir izveidojuši dekoratīvos apstādījumus, izbūvējuši žogus, piebraucamos ceļus un laukumus. Vairākās vietās ir apgrūtināta ugunsdzēsības un neatliekamās palīdzības transporta piekļūšana, kas krīzes situācijā kādam var kļūt liktenīgi.

 Pēc apsekojuma speciālisti sagatavos atzinumus par konstatēto. Apsekojot teritoriju, redzami pārkāpumi, piemēram, elektrības sadales skapji ir ieskauti ar dekoratīviem stādījumiem no visām pusēm, lai gan tiem ir jābūt brīviem, netiek ievērota viena metra aizsargjosla kabeļu līnijai, daudzviet nav robežzīmju. Pašvaldība atgādina, ka cilvēkiem ir jāzina un jāievēro sava īpašuma robežas, kā arī par jebkuru būvniecības ieceri pirms tās īstenošanas drošāk vispirms konsultēties Būvvaldē, lai pēc tam nebūtu sarežģījumu un zaudētu finanšu ieguldījumu.

 Apsekošana vēl turpinās, taču jau šajā laikā pašvaldībā ir saņemti atsevišķi iedzīvotāju iesniegumi ar lūgumu saskaņot viņu apstādījumus, kas iestādīti ielas nodalījuma joslā, taču, kamēr apsekošana nebūs veikta pilnībā, pašvaldība šāda veida saskaņojumus nesniegs. Pēc apsekošanas pašvaldība izvērtēs vietas, kur ielas nodalījuma joslā augošo krūmu, koku, puķu saskaņošana ir pieļaujama, kā arī informēs īpašniekus, ja viņu krūmus, kokus, puķes būs nepieciešams izrakt.

 

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Skip to content