Īstenos programmu bērnu problemātiskās uzvedības mazināšanai

 Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” un “Pienenīte” šoruden sāks īstenot programmu STOP 4-7, kuras mērķis ir palīdzēt bērniem ar uzvedības traucējumiem, izmantojot pozitīvo audzināšanu.

 

 Bieži esam novērojuši, ka uzvedības traucējumi rodas jau pirmsskolas vecuma bērniem. Uzvedības traucējumi – dusmīgs/viegli aizkaitināms garastāvoklis, zaudē savaldīšanos, ātri apvainojas, strīdīga/izaicinoša uzvedība, strīdas, ignorē noteikumus, kaitina citus, vaino citus,  agresivitāte – sit, kaujas, met, plēš mantas vai arī pārlieku liels kautrīgums un nedrošība. Pirmsskola – tas arī ir īstais laiks, lai to koriģētu.

 

 Latvijā aizvien lielāks skaits pašvaldību sāk īstenot programmu STOP 4-7, kas sniedz atbalstu ģimenēm, mācot ne tikai bērnus, bet arī vecākus un bērnu pedagogus.

 

 Programmas STOP 4-7 mērķis ir mazināt bērnu problemātisko uzvedību, mācot vecākus izmantot pozitīvu audzināšanu. Pētījumi rāda, ka pēc programmas apguves bērnu agresīvā uzvedība samazinās tūdaļ, turklāt izmaiņas ir noturīgas arī pēc 6 un 12 mēnešu atkārtotiem mērījumiem. Savukārt pēc vecāku apmācību programmas pabeigšanas: 1) pakāpeniski samazinās bērnu noteikumus pārkāpjošā un agresīvā uzvedība, 2) uzlabojas bērnu problēmu risināšanas prasmes, 3) mainās vecāku audzinošā uzvedība – pastiprinājās pozitīvā audzināšana un samazinājās bērna fiziska sodīšana un nekonsekvence.

 

 Būtiski FAKTI par STOP 4-7:

 Programma ir ZINĀTNĒ UN PĒTĪJUMOS BALSTĪTA. Programmas saturs veidots uz pētījumu par bērnu uzvedības problēmu attīstību atklājumiem un Oregonas Sociālās mācīšanas centra klīniskās darba pieredzes pamatiem. Kopš 2003. gada vairākas pašvaldības Beļģijā un Nīderlandē šo programmu sekmīgi īsteno. Kopš 2016. gada programma ir adaptēta arī latviešu valodā, apmācīti vairāk nekā 50 programmas STOP 4-7 treneri Latvijā.

 Programma ir ILGTERMIŅA IEGUVUMS. Bērnu un pusaudžu uzvedības pētījumi rāda, ka antisociālas attīstības riska mazināšanā būtiska ir agrīnā intervence, jo pusaudžu vecumā intervence antisociālas vai riskantas uzvedības mazināšanai ir mazāk efektīva un izmaksās dārgāka. Vesela un darba spējīga paaudze ir šīs dienas fundaments labākai nākotnei.

 Programma balstās uz TRĪSPUSĒJU SADARBĪBU. Vecāku un skolotāju līdzdalība un sadarbība ir būtiska programmas daļa. To uzdevums ir veicināt bērna vēlamās uzvedības aktivizēšanu un nostiprināšanos. Tāpēc programma tiek īstenota kā: 1) bērnu sociālo prasmju treniņš, 2) vecāku prasmju treniņš un mājas vizītes (ja nepieciešams), 3) grupvadības treniņš un konsultēšana pirmsskolas iestādē.

 Projekta STOP 4–7 programma dod iespēju šiem bērniem iemācīties pareizo ceļu, kā risināt dažādas problēmsituācijas. Kā tikt galā ar savām emocijām un izjūtām. Ar šīs programmas palīdzību tiek apgūta prasme draudzēties un kā palīdzēt sev organizēties darbam.

 Projekts iet roku rokā ar jauno izglītību saturu, jo ir svarīgi, lai bērns pats rastu risinājumu, bet pedagogs ir tas, kas ievirza, iedrošina un uzmundrina. Tas, kurš izceļ pozitīvo uzvedībā.

 

Programmas darbības princips:

1) 10 nodarbības bērniem – 1 nodarbība nedēļā, katra ilgst 6 stundas (kopā 10 nedēļas),

2) 10 nodarbības vecākiem – 1 nodarbība nedēļā, katra ilgst 2 stundas (kopā 10 nedēļas),

3) 4 nodarbības bērna vidē (pirmsskolas iestādē) – 1 nodarbība divās nedēļās, katra ilgst 3 stundas (kopā 10 nedēļas).

 

BĒRNIEM programmas ietvaros MĀCA: sadarboties, komunicēt, iekļauties nodarbībās, sekot norādījumiem, būt draudzīgiem un laipniem, risināt problēmas, pazīt un regulēt emocijas, vadīt stresu.

 

VECĀKIEM UN PEDAGOGIEM programmas ietvaros MĀCA: vērot un izprast uzvedību, veidot atbalstošu, strukturētu vidi, pozitīvi pastiprināt jeb apbalvot vēlamo uzvedību, nejauši neapbalvot problemātisko uzvedību, sniegt skaidrus norādījumus, būt konsekventiem un disciplinēt, izmantot saudzīgu un efektīvu sodu sistēmu (ignorēt nevēlamo uzvedību, veidot pārtraukuma laikus, izmantot nevēlamās uzvedības seku principu), regulēt savas emocijas.

 

 Alūksnes novadā apmācības izgājuši 7 pedagogi. Šajā mācību gadā programmu īstenos divas pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” un “Pienenīte”, ja nebūs ierobežojumu saistībā ar COVID-19, tiek plānotas divas grupas, katrā 12 bērni. Dalība programmā ir bez maksas.

 

 Aicinām vecākus, kuriem ir vēlēšanās iesaistīties programmā, interesēties pie Alūksnes novada programmas STOP 4-7 koordinatores Daces Gailānes, zvanot pa tālruņiem 64322530 vai 22014489.

 Kopā uz ceļa esam stiprāki!

Dace Gailāne,
Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādes “Pienenīte” vadītājas vietniece izglītības jomā

Skip to content